Új bíróság épül Balatonfüreden (balatonfured.hu)

Várhatóan jövő év januárjától új törvénykezési hely működik majd Balatonfüreden. Az óvárosban épülő intézmény nem önálló bíróság lesz, hanem a Veszprémi Járásbíróság szervezeti egysége. Jellegét tekintve ilyen jogi intézmény egyelőre nincs másik az országban.

A két tárgyalótermet, dolgozószobákat és meghallgatási helyiséget tartalmazó új törvénykezési hely épülete az Országos Bírósági Hivatal kivitelezésében készül, szoros együttműködésben a város önkormányzatával – írja a balatonfured.hu.

Polgári ügyeket biztosan tárgyalnak majd Balatonfüreden, a büntető és szabálysértési tárgyalások lebonyolítását bizonyos feltételekhez köti az Országos Bírósági Hivatal.  Mivel az új épület az országos hivatal kivitelezésében történik, szinte bizonyosan meg fog felelni a törvénykezési hely ezeknek az elvárásoknak.

– mondta el a Veszprémi Törvényszék elnöke. Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit kifejtette: az ügyfeleknek a Veszprémi Járásbírósághoz kell majd intézniük a beadványaikat, az ügyész ott emel vádat, a bíróság aktuális ügyelosztási rendje alapján dől majd el, hogy az adott pert Balatonfüreden vagy Veszprémben tárgyalják. A beadványok személyesen benyújthatók lesznek Balatonfüreden, de az ügyfelek nem kérvényezhetik, hogy ügyüket melyik bíróság tárgyalja.

Várhatóan azok a polgári perek kerülnek majd Balatonfüredre, ahol az általános vagy különös illetékességet megalapozó település a Balatonfüredi járáshoz tartozik. Egy gyakorlati példával élve: ha a felperes egy adásvételi szerződésből eredő tartozás megfizetése iránt indít pert, amelyben a szerződéskötés helye mondjuk Balatonszőlősön volt, akkor az ügyet a Veszprémi Járásbíróság a Balatonfüredi Törvénykezési Helyre kirendelt bírákra szignálja. Büntető és szabálysértési ügyekben előreláthatóan azok a tárgyalások kerülnek Balatonfüredre, amelyek cselekménye a Balatonfüredi járás területén történt – fejtette ki.

A törvénykezési hely működését várhatóan 3-5 bíró és 8-15 igazságügyi alkalmazott biztosítja majd, attól függően, mennyi lesz az ügyérkezés. A bírók illetve a munkájukat segítő igazgatási apparátus egy részét a Veszprémi Járásbíróság jelenlegi állományából osztják majd be a törvénykezési helyre. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört a Veszprémi Járásbíróság elnöke gyakorolja, míg az igazgatás napi koordinációt a törvénykezési hely csoportvezetője.

Beszélt arról is, hogy  Veszprémi Törvényszék a törvénykezési hely megépítésével párhuzamosan bíróságtörténeti kutatást végez az 1872 és 1956 között működő egykori Balatonfüredi Királyi Járásbíróság múltjáról. Az anyagból a Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjteménnyel együttműködve szeretnénk egy kiállítást létrehozni, be is adtuk erre a pályázatunkat, de a kiállítás pontos helye és ideje még bizonytalan. A balatonfüredi önkormányzattal és a helytörténeti egyesülettel együttműködve egy kötetet is szeretnénk kiadni az egykori járásbíróságról.

 

A Veszprémi Törvényszék elnökét, dr. Némethné dr. Szent-Gály Editet kérdeztük.