Úgy fest, Tihany sem ússza meg a Balaton-parti lakótelep-építést (napi.hu)

Három épületből álló lakókomplexum épülhet az egykori tihanyi kenderföldön. A tihanyi rév közelében megvalósuló tömb vegyes rendeltetésű lesz, az elképzelések szerint az állandó lakhatás mellett vendéglátás funkcióval is bír majd. Az építési terület országos jelentőségű védett természeti terület – írja a napi.hu.

A tihanyi révtől nem messze, a Kenderföldek területére három épületből álló lakókomplexumot terveznek. A rendelkezésre álló terület 11352 négyzetméternyi, ebből 1656,24 négyzetmétert építenének be. Az üzemeltetés kezdetének 2023 októberét jelölték meg – írja az Építészfórum.

„Látható, hogy az épületek alapvetően modern kialakításúak, homlokzataik, méretük és alkalmazott építőanyagaik gyökeresen eltér a helyben szokásos, hagyományos építészeti formáktól”- derül ki az épületegyüttes előzetes vizsgálati dokumentációjából.

Ki a projekttulajdonos?

A projekt tulajdonosa a magyar magánszemélyek tulajdonában lévő balatonfüredi Korner Klub Kft., a terveket pedig az egyszemélyes, dunaszegi Bplan Architect Kft. jegyzi. Érdekes, hogy a tulajdonos cég 2016 és 202 között nulla forint nettó árbevételre tett szert, üzemi és adózott, valamint adózatlan eredménye ezekben az években pár milliós mínusz volt. A 2021-es évről nincsenek adatok az Opten céginformációs szolgáltató rendszerében.

A régi szennyvíztelep mellett található, rossz állapotú kerítéssel övezett ingatlan korábban egy mély fekvésű, vizenyős terület volt (kenderföldként hasznosították, a helyiek lápként emlegetik), amelyet időközben feltöltöttek. A dokumentáció szerint most nagyjából a felén különféle építőanyag és törmelék anyagdepóniák, zöldhulladék-kupacok, lerakatok, gépek által kijárt útvonalak, gépparkoló van, illetve korábbi épületek nyomai, alapjai is felfedezhetők helyenként.

Az épületegyüttes látványterve (Forrás: ÉTDR)

Az építési engedélyezési dokumentációban, valamint az építészeti műszaki leírásban foglaltak alapján a beruházás megfelel Tihany hatályos településrendezési terve szerinti előírásoknak: az ingatlan övezetben megengedett beépítési százaléka (legfeljebb15 százalék), a zöldfelület aránya (legalább 60 százalék), az épületmagasságok (legfeljebb 10,5 méter), a homlokzatmagasság (legfeljebb 12 méter) értékei mindhárom épület esetében az előírások szerintiek.

A terület országos jelentőségű tájképvédelmi övezet része is; a vizsgálat során úgy találták, hogy az ebből fakadó előírásoknak is megfelel a tervanyag, “ennek ellenére a környező területek (belterületi nyaraló ingatlanok, rév és kiszolgáló épületei) beépítettségét figyelembe véve az újonnan létesülő elemek jellegüknél fogva jelentős tereptárgyaknak minősülnek, így a táj egészére nézve, jelentős zavaró hatás léphet fel”.

Az új épületek (méreteiken túl) gyökeresen más építészeti megoldásokat és építőanyagokat vonultatnak fel, amelyek egyáltalán nem illenek a helyben megszokott, hagyományos építészeti elemek közé. “Tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan az övezetben nincsenek előírások (viszont a falu középkor óta lakott, hagyományosan falusias jellegű beépítettségű területén pedig vannak), így ezzel kapcsolatban csupán aggályokat lehet megfogalmazni, övezeti besoroláson alapuló, konkrét tájvédelmi előírásokat aligha. A tervezők ugyan nem törekedtek a hagyományos építészeti elemek integrálása a tervezés során, viszont erre nincsenek is előírások az övezetben.

Nemzeti parkban van, de nem baj

A beruházásnak helyt adó ingatlan közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű, Natura 2000 területet, helyi jelentőségű védett természeti területet, a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területet, egyedi tájértéket, ex lege védett területet nem érint. Érinti azonban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó, országos jelentőségű védett természeti területet, így a törvényben foglalt táj- és természetvédelmi szabályokat figyelembe kell venni a megvalósítás során.
A terület övezeti besorolása különleges terület – szabadidő központ terület (K-szk2) övezet, a rendezési terv alapján az épület létesítésének nincs akadálya itt. A helyszíntől északra és nyugatra kb. 150 méterre üdülőházas üdülőterület (Üh), közvetlen szomszédságában üdülőházas (Üh), üdülőterület (Üü-2) övezet, valamint Zöldterület (Z-1) található.

Az ÉTDR alapján az engedélyezési terveket már januárban benyújtották és február elsején meg is kapták az engedélyt (a feltöltött látványterv az előzetes vizsgálati dokumentációban is szerepel), ám ugyanerre a helyrajzi számra áprilisban ismét benyújtottak egy engedélyezési tervdokumentációt. Ennek tartalma azonban az általános tájékoztatási felületen nem elérhető, és egyelőre nem is született még róla döntés a hatóság részéről.

A tihanyi egykori kenderföldek területén több tervezett ingatlanberuházásról – szállodáról, apartman- és lakókomplexumról -, valamint az ezek ellen való civil tiltakozásokról is szóltak hírek a közelmúltban, a rév közelében pedig egy látogatóközpontot építettek volna, ám ez végül meghiúsult, miután egy, ugyancsak a civilek által kezdeményezett per eredményeként a bíróság a környezetvédelmi engedélyt megsemmisítette – írja a napi.hu.