Szolgálati lakásokat kapnak a Balatonnál dolgozók (penzcentrum.hu)

Szolgálati lakásokat alakítanak ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén, hogy megfelelő lakhatási lehetőségeket biztosítsanak a régióban dolgozó állami, önkormányzati és közösségi szolgáltatásokat nyújtó munkaerő számára. A kapcsolódó előterjesztést, a támogatást célzó fejlesztési forrás felhasználásáról tárgyaltak a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ülésén. A megbeszélésen a Pénzcentrum is részt vett, ahol kíváncsiak voltak többek között a támogatható tevékenységekre, a pályázati feltételekre és arra is, hogy a magyar tenger mely részein számíthatunk majd ezekre a szolgálati lakásokra – írja a lap.

 

Új szolgálati lakások épülnek a Balatonnál – mint arról a HírBalaton is többször hírt adott -, amelyeket a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein dolgozó közszolgáltatási munkaerő használhat majd, mint például jegyzők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók és rendvédelmi dolgozók. A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló forrás 4,5 milliárd forintot jelent, amelyből 3 milliárd a járásszékhely települések, 1,5 milliárd pedig a nem járásszékhely települések számára áll rendelkezésre. További 375 millió forintot biztosítanak tartalékkeret gyanánt pályázati túligény esetén és a lakhatási program előkészítő tanulmányai számára, míg 125 millió forintot adnak a projekt menedzselési feladataira.

A penzcentrum.hu tudósítása szerint a BFT ülésén a szakemberek hangsúlyozták: ezen területek jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a drasztikusan megemelkedett balatoni ingatlanárak megfizetését. Éppen ezért fogalmazták meg a magyar tenger kiemelt térségének prioritásaként (a fejlesztési programban) a népességmegtartó képesség fejlesztését, a képzett és aktív korú népesség elvándorlásának megállítását, valamint az állandó lakosként a térségbe vonzása. Ehhez viszont elengedhetetlen a balatoni lakhatási feltételek biztosítása, illetve javítása, amihez a szolgálati lakások remek szolgálatot tehetnek.

 

A projekt keretében a következő tevékenységeket támogatják:

  • Önállóan támogatható tevékenységek: új, 100 százalékosan önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások létrehozása új építésű ingatlanokban, vagy már meglévő önkormányzati épületek felújítása, korszerűsítése.
  • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: környezetrendezés, előkészítési és tervezési tevékenységek, közműcsatlakozások kiépítése, közbeszerzési eljárások, projektmenedzsment költségei, szolgálati lakások felszerelése.
  • Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek: fák ültetése, műszaki ellenőr igénybevétele, energiahatékonysági intézkedések alkalmazása, azbesztmentesítés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A támogatás vissza nem térítendő, és a pályázó települések a projekt elszámolható költségeinek 60-80 százalékát igényelhetik attól függően, hogy járásszékhely vagy nem járásszékhely településről van szó. Az egy lakásra jutó maximális támogatás új építésű ingatlan esetén 40 millió forint, meglévő épületben kialakított lakás esetén 30 millió forint lehet. A pályázatok értékelése során figyelembe veszik a projekt indokoltságát, fenntarthatóságát, műszaki megvalósítását, előkészítettségét és pénzügyi megalapozottságát.

 

A támogatás minimum és maximum értéke:

  • Járásszékhely települések esetén: minimum 50 millió Ft – maximum 600 millió Ft.
  • Nem járásszékhely települések esetén: minimum 20 millió Ft – maximum 300 millió Ft

„Az előkészítő munka során az igényfelmérések során arra jutottunk, hogy egy pályázat keretében lesz érdemes ezt a forrást felhasználni. A Balaton Fejlesztési Tanácsnál már megszokott pályázati rendszer esetében külön támogatási százalékok vonatkoznak a járásszékhelyekre és nagyobb településekre, magasabb támogatási százalék vonatkozik a kisebb településekre. Ugyanígy megoszlik a minimum és maximum támogatási összeg: az egy lakásra jutó egységárak tekintetében mindkét célcsoport esetében ugyanazok a feltételek vonatkoznak” – mondta az ülésen Fekete-Páris Judit, a Balatoni Integrációs Kft. gazdasági igazgatója.

A pályázati kiírás szerint az egy lakásra jutó elszámolható négyzetméterár esetén költségként csak a lakás építési költségét és a lakás nettó alapterületét kell figyelembe venni. Ha az ingatlanfejlesztés más célú ingatlanegységeket is tartalmaz, akkor a szolgálati lakáshoz konkrétan nem köthető költségeket négyzetméter-arányosan kell figyelembe venni.

Az egy lakásra jutó elszámolható négyzetméterár valamennyi település esetén

  • új építésű ingatlan esetén 800 ezer forint négyzetméterenként,
  • meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 600 ezer forint négyzetméterenként.

A szolgálati lakásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat használati díj megállapítására jogosult, amely esetén vizsgálni fogják, hogy a projekt nettó bevételt termelőnek minősül-e. És hogy ezt hogyan lehet elérni? Ha a kötelező fenntartási időszakban (10 év) a projektben keletkezett bevétel (például: használati díj) nagyobb, mint az üzemeltetéshez kapcsolódó költség (üzemeltetési és karbantartási költség, pótlási költség).

 

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat benyújtására a BKÜ településeinek helyi önkormányzatai jogosultak (ez összesen 180 települést jelent), egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, ugyanakkor egy pályázat keretében több szolgálati lakás kialakítása is támogatható. Ez egy Balatonfüred nagyságú településen körülbelül 12-16 ilyen lakás építését jelentheti.

A pályázat fedezetét a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium hazai forrásból biztosítja. A támogatási kérelmek benyújtására 2024. április 2-től 2024. november 29-ig van lehetőség. A projekt az előzetes várakozások szerint jelentős lépést jelent a Balaton régió közszolgáltatási munkaerő helyzetének javításában, biztosítva számukra megfelelő lakhatási körülményeket, és hozzájárulva a térség fejlődéséhez – írja a penzcentrum.hu.