Szabad utat kapott a tapolcai naperőmű megtervezése (tapolcaimedia.hu)

Tapolca önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános ülésén hét napirendi pontot tárgyalt és szavazott meg a képviselők többsége. Több esetben név szerinti szavazással döntöttek, igennel és nemmel voksolhattak a képviselők. Ilyen előterjesztés volt a tervezett naperőművel kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása is.

 

A szóban forgó naperőmű park megvalósításának tervezési, engedélyeztetési eljárását elősegítő településrendezési eszközök módosítása volt az első napirendi pont, amiben dönteniük kellett a képviselőknek – írja a tapolcaimedia.hu.  A módosítási eljárás megindításának célja az, hogy az érintett területek napelemes erőművek telepítésére alkalmassá váljanak- áll az előterjesztésben.

Korábban két lakossági fórumot is tartottak a témában, ahol ütközhettek a vélemények, megjelenhettek kritikák, felmerülhettek az esetleges aggodalmak. Később városi küldöttség utazott Szolnokra, hogy ott élőben tapasztalja meg egy hasonlóan nagy volumenű napelempark működését, körülményeit. A Gyarmati Tamás városi főépítész által nagy vonalakban szóban is ismertetett előterjesztést korábban több hivatal is támogatta (szigorú táj- és látképvédelmi előírások betartásához kötve a támogatást) köztük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája és a VMK Földhivatali Osztálya, a Veszprém Megyei Önkormányzat Főépítésze, A VMK Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya.

Bognár Róbert képviselő témát érintő javaslatait követően, a tárgyban név szerinti szavazást kért Dobó Zoltán polgármester, végül 8-3 arányban szabad utat kapott a “munkaindító határozat”, amely a főépítész szerint, konkrétan a tervezési munkálatok megkezdhetőségét teszi lehetővé.