Részben megvalósulhat a Balaton-térség környezetvédelmi fejlesztése

Már nyilvános a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) éves fejlesztési keret 2016. évi módosítása. Ez a Magyar Közlönyben jelent meg, és részben tartalmazza a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjaiban rögzítésre került fejlesztési területeket, fejlesztési projekteket a Balaton környezet és természet védelmével kapcsolatosan a megvalósításukhoz szükséges források megjelölésével.

 

        Az 1463/2016. (VIII. 24.) Kormányhatározatban szerepel többek között a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, mely alatt a Sió-csatorna felújítása, természetvédelmi célú beavatkozások, meder-rehabilitáció és a Sió-zsilip rekonstrukciója értendő. A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítását szolgáló projektek, a Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentésével kapcsolatos fejlesztések, a Balatoni Viharjelző Rendszer továbbfejlesztése, a Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésének támogatása, azonban még váratnak magukra.

        Megvalósul ezen kívül a Balatoni Szennyvízkezelési Program, amely magában foglalja többek között a somogytúri és a siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtését és szennyvíztisztítását, továbbá a balatonfűzfői, tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítését és Balatongyörök község megfelelő szennyvízelvezetését.

        A természetvédelem témakörben élőhely-védelem, és ‑helyreállítás valósul meg a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon, valamint a Tihanyi-félszigeten, ezen kívül a Káli medence és a Kis-Balaton gyepterületeinek hosszú távú megőrzésére kerül sor. A Bakony–Balaton Geoparkban a földtani örökség védelme és bemutatására kerül sor, és a Natura 2000 területeket bemutató hálózat kilakításár, illetve külön projektben valósul meg a veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése és a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása.

(13:52)