Néprajzi kincsestár a Balatoni Múzeumban (balatonimuzeum.hu)

A Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteményének legszebb tárgyegyüttesei mesélnek a Balaton környékén élt lakosság kultúrájáról. A néprajzi gyűjtemény létrejöttéről pedig az intézmény honlapja mesél.

 

Már a létesítmény 1898-as megalakulásakor elkezdődött a néprajzi gyűjtemény megalapozása, majd Sági Jánosnak köszönhetően 1902-ben létrejött a néprajzi osztály – olvasható a Balatoni Múzeum weboldalán.

A múzeum épületének elkészültével, 1935-ben a gyűjteményeket beköltöztették a falak közé. A sümegi Állami Darnay Múzeummal való egyesítés (1936) folytán jelentősen bővült a néprajzi állomány is.

A keszthelyi és a sümegi becsomagolt anyagot 1945 márciusában vonatra rakták, melyet a zalaegerszegi vasútállomáson bombatámadás ért.

A gyűjteményi anyag, így a néprajzi gyűjtemény nagy része megsemmisült.

A tárgyak, tárgy-együttesek pótlása, a megmaradt anyag beazonosítása évtizedekig elsődleges feladata volt a néprajzos szakembereknek, miközben az újabb ill. az újabb elvárásoknak megfelelő jelenségeket is gyűjteniük kellett. Így mára a néprajzi gyűjtemény több, mint tizenegyezer tárggyal rendelkezik, melyeknek csak egy kis része látható az állandó kiállításban.

A Balatoni Múzeum, nevének megfelelően, eredetileg az egész Balaton környéket gyűjtötte. A település- és intézményrendszer változásával ez a terület szűkült, de még az 1979-es megyeváltásig a keszthelyin kívül a sümegi és tapolcai járás is hozzá tartozott.

Jelenleg területi múzeum, gyűjtőterülete Keszthely város és az egykori keszthelyi járás területe. (De a kulturális jelenségek nem ismernek járás- vagy megyehatárt, így értelemszerűen előfordul a közigazgatási/földrajzi határok átlépése.)

Az épület tervezői a műtárgyak teljes bemutatására törekedtek. Igyekeztek mindent kiállítani, a raktározásra akkor még nem gondoltak. Így a folyamatosan bővülő néprajzi anyag kisebb része az átalakított alagsori lakásokba került, a tárgyak többsége pedig az eredetileg verandaként épült, utólag befalazott U-alakú raktárban kapott helyet.

A Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteményének további sorsáról itt olvashatók részletes információk.