Modern és impozáns egészségházat avattak fel Zalakaroson (zaol.hu)

Az orvosi ügyelet és mentőállomás épületének új szárnyaként avatták fel Zalakaroson a 126 négyzetméteres korszerű egészségházat. Az új szárny orvosi rendelőt, védőnői szolgálatot foglal magába – írja a zaol.hu.

 

Az intézmény a „Komplex alapellátási intézet létrehozása Zalakaroson” című Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) keresztül 60 millió forintot nyert, melyet az önkormányzat további 23 millió forinttal egészített ki.

Az egészségház előtt Novák Ferenc polgármester ünnepi beszédében elmondta: modern, és akadálymentesített orvosi és védőnői rendelővel gazdagodott. Az önkormányzat tulajdonában álló egészségház több mint 50 évvel ezelőtt 1960-as évek elején épült. Az épület állaga az évtizedek súlya alatt romlott, és sem felújítása nem volt célszerű, sem az ellátás komplexitását nem biztosította.

– Ezért a testület előtérbe helyezte egy komplex ellátást adó épületet létrehozását – folytatta. – Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi forrással az önkormányzatunk nem rendelkezett, pályázati támogatást remélve pályázatot nyújtottunk be, amelyről kedvező döntés született. Köszönet jár ezért Manninger Jenő országgyűlési képviselőnek, aki támogatott bennünket ebben. Itt is megköszönöm közel két évtizedes munkáját, amelyet megyénkért és Zalakarosért tett. Remélem, hogy ez a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi feltételeinek javítását, a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja.

Majd Manninger Jenő szólt az érdeklődőkhöz. Kiemelte: a kormányzat számára mindig is fontos volt az egészségügy és a vidék együttes fejlesztése. Fontos, hogy a kisebb lélekszámú városokban is megfelelő színvonalú egészségügyi intézmények, valamint ellátás álljon a lakosság rendelkezésére.

– Az uniós forrásból „táplálkozó” Zala megyei TOP pályázaton keresztül tizenegy egészségügyi intézmény újult meg – folytatta. – Ezt egészítette ki a Magyar falu program, melyből szintén számos beruházást finanszírozhattak, s még néhány helyen hamarosan elkészülnek a rendelők.

Az egészségház elkészültét Nagy Bálint Keszthely polgármestere, országgyűlési képviselő jelölt is üdvözölte. Szerinte Zalakaros a térség központja, s mint ilyennek szüksége van egy, a mai kor követelményeinek maximálisan megfelelő egészségházra, mely biztonságot nyújt az itt élőknek és persze a vendégeknek is – írja a zaol.hu.