Miféle építkezés zajlik óriási fúrógépet bevetve a csopaki hajókikötő mólójánál?

Egyre több a panasz az új építési engedélyeztetési rendszer miatt a Balatonnál. A csopaki közforgalmú kikötő mólószárnyán óriási fúrógépet is bevetve betonozták egy új építmény alapjait strandi besorolású területen az elmúlt hetekben – jelezték olvasóink, fotókat is küldve. Tudomásuk szerint többszörösen törvénysértő az építkezés. Várjuk a hatóságok válaszát, így van-e. A szerdán elküldött kérdéseinkre péntekig érkezett válaszokról itt számolunk be. A beruházó levelét a cikk végén közöltük, amelyre időközben érkezett több, a levélben írtaknak ellentmondó észrevétel.

Csopakon a beépítetlenül megőrzendő parti sávon belül építkeznek a közforgalmú hajókikötő mólójának keleti részén

Ambrus Tibor csopaki polgármester a hirbalaton.hu megkeresésére elmondta, egy leégett épület újjáépítése zajlik a tavaly ősszel eladott közforgalmú kikötő mólójának keleti oldalán, amely régóta magánterület.

Februári olvasói fotó a csopaki építkezésről. Mit lehet alapozni ilyen gépekkel ott, ahol tilos az építkezés? – merült fel a kérdés.

 

Az olvasóinktól kapott információk szerint 2019-ben itt valóban leégett a Code Zero nevű konténer-bisztró, de az érvényben lévő szabályok alapján eleve nem állhatott volna ott. Nem szerepel sem a 2016-os vízpartot szabályozó miniszteri rendeletben, sem a Miniszterelnökség irányításával most készülő új vízparti tervekben. Mint mondják, érthetetlen, miként épülhet egy mély-alapozású betonépítmény szinte a mederben, pár méterre a víztől.

A Balaton-törvény régi (fenti ábra), még érvényben lévő vízparti rendeletében sem szerepel építmény a móló keleti részén, és az egyeztetett, elfogadásra váró új vízparti terven sem (lenti ábra)

 

A helyiek elmondása szerint az érintett ingatlan valaha az állami gazdaságok üdülőjének lombos-árnyas strandja volt. Mióta magántulajdonba került több tucat fát kivágtak a területről, ami strand helyett vitorlástelepként működik. Úgy tudják a tulajdonos szeretné elérni, hogy a strandi besorolású terület kikötői besorolást kapjon.

– Nem irigylem a balatoni önkormányzatokat, óriási rajtuk a nyomás amikor a befektetők, ingatlantulajdonosok át akarják minősíttetni a területeiket, hogy az még beépíthetőbb legyen, még több profitot hozzon nekik. És nagyon biztosak a dolgukban, hogy ez előbb-utóbb sikerül – jegyzete meg az egyik helyi lakos.

 

Össze-vissza lehet építkezni a Balatonon?

Össze-vissza lehet építkezni a Balatonon az új építési engedélyeztetési rendszernek köszönhetően, ráadásul következmények nélkül marad, ha szabálytalanság történik – panaszolta már több balatoni polgármester is különböző fórumokon. Annyi bizonyos, hogy akad a Balatonnál bőven szabálytalan építkezés, de még senki nem hallott olyanról, hogy a hatóságok elbontatták, vagy ledózeroltatták volna bármelyiket. (Arról sem hallani évek óta, hogy illegális mederbetöltést, vagy stégeket elbontott volna bármely hatóság.)

Ábrahámhegy keleti végében, az utolsó telken például így épülhetett meg tavaly őszre, különleges strandi besorolású területen egy több mint 20 házas villapark. Balatonalmádiban a Budatava strand melletti volt Neptun strandnak pedig a csopakihoz hasonló a története. A különleges strandi besorolású terület csak standként működhetne, de inkább amolyan kvázi kikötő sok hajóval.

 

Konténer vagy mobilház lenne a kiskapu az építési tilalom ellen?

Csopakon nincs közpark, zsúfolt a parti sétán nyaranta, és az igen kedvelt strand is csak keskeny földsávval rendelkezik. Szóval szükség lenne a strandi partszakaszok strandként vagy zöldterületként való működtetésére. Hiába. A tóparti önkormányzatok évtizedek óta nem jutnak forráshoz, hogy területet szerezzenek, a jogszabályok, vagy azok betartatása pedig kevésnek bizonyul ahhoz, hogy érvényt szerezzenek a telkek rendeltetésszerű használatának. Még akkor is, ha a tulajdoni lapon strandfürdőként szerepelnek. A hatóság figyelme inkább csak az építkezésekre irányul.

Mivel tilos az építkezés a beépítetlenül megőrzendő parti 30 méteres sávban, konténernek, ideiglenes, avagy mobil építménynek nevezik el, amit létesítenek, ha egyáltalán bejelentik. Pedig a konténer, mobilház is épületnek számít, ha emberi tartózkodásra alkalmas.

 

A felújítás ötlete is kételyeket ébreszt

A hirbalaton.hu információi szerint Csopakon a helyi építési szabályok alapján mindenhol tiltott a konténerek, ideiglenes vagy mobil építmények elhelyezése, viszont a parti sávban fel lehet újítani a jogszerűen épített épületeket (2018. évi CXXXIX törvény). Kérdés, hogy felújításnak számít-e, ha egy leégett, vagy ideiglenes bódé helyére olyan nagyobb alapterületű, masszív, mély betonalap kerül közmű-vezetékekkel ellátva, aminek megvalósításán tízméteres fúró daru közreműködött. A mi értelmezésünk szerint nem, mert az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet) megfogalmazása szerint a felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység.

Az olvasóinktól kapott fotókat és kérdéseinket mi is elküldtük a veszprémi kormányhivatal építésügyi főosztályához és a balatoni ügyekben illetékes Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz, valamint a mederkezelésben hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelemhez.

A fő kérdés, szabad-e engedélyek nélkül, avagy milyen engedélyek alapján lehet ma ekkora alapozást végezni egy mólónál, a mederben, avagy a szélén, és pontosan mi épül Csopak kikötőjénél. Ha netán szabálytalan, vagy engedély nélküli az építkezés, leállítják-e azonnal, és lesz-e következménye?

Amint megérkeznek a válaszok, frissítjük a hírünket.

Nem sajnálták az anyagot a csopaki vízparti alapozásnál  (korábbi olvasói fotó)

 

A csopaki alapozás, építkezés mostani állapota, háttérben a strandként használatos területen teleltetett hajókkal (március 15-i olvasói fotó)

A csopaki alapozás,építkezés mostani állapota (március 15-i olvasói fotó)

***

Cikkünk megjelenése után a beruházó képviselője az alábbi levelet juttatta el szerkesztőségünkbe:

“Tisztelt Szerkesztőség!

Engedjék meg, hogy a ma reggel, „Miféle építkezés zajlik óriási fúrógépet bevetve a csopaki hajókikötő mólójánál?” címmel megjelent cikkükhöz az alábbi kiegészítéseket tegyem. 

 A terület gazdái ugyanúgy szeretett Balatonunkhoz és azon belül Csopakhoz kötődnek egész életükben, mint lapjuk tisztelt olvasói. Szívügyük mindaz, ami a tóval, a településsel kapcsolatos.

 A cikk tárgyát képező munkálatokkal kapcsolatban a következőket szeretnénk megosztani Önökkel.

A leírtaknak megfelelően a parti terület évtizedekkel ezelőtt valóban az akkor még létezett állami gazdaságok üdülőkomplexumához tartozott. Ennek létesítményei a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben jöttek létre, és mostanra cserére, teljes felújításra szorulnak.

Sajnos annak idején, csakúgy, mint az ország számtalan más pontján nyárfák telepítésével díszítették a területet. Ezek tavalyra elérték korlátos élettartamuk végét. Közismert, hogy ezek a fák idős korukban még akkor is rendkívül balesetveszélyesek, ha egyébként egészségesek és megfelelően ápolják őket. Két többtonnás ágleszakadás után, az Önkormányzattal egyeztetve úgy döntöttünk, valamennyi nyárfát eltávolítjuk, és azonos számban őshonos fajokat telepítünk, elsősorban platánt, gyertyánt, tölgyet és kőrist. Az egyszerre ültetett fák cseréje persze hirtelen nagy megrázkódtatás, emlékezhetünk erre az Andrássy útról. Néhány év múlva már új, szép, megszokott látvány fogad mindenkit.

A hajóállomás-móló keleti oldala, illetve a vele szemben fekvő betonsziget már építése idején is a partszakasz horgász-csónakkikötő funkcióját szolgálta. Az elmúlt több, mint tíz évben közösségi célú, non-profit vitorlásiskola és ifjúsági versenyvitorlás sportegyesület működik a területen. A csopaki általános iskolával együttműködve itt minden tanuló a tornaóra keretében tanulhatja meg a vitorlázás alapjait. A nyári táborokon a csopaki lakosok gyermekei jelentős kedvezménnyel vehetnek részt. Számos helyi fiatal lett az egyesület sportolója. A legjobb versenyző jelenleg a Tokió-i Olimpián éremszerzésre készül. Készítettünk számításokat egy exkluzív strand működtetésére vonatkozóan, ígéretesek is, ám ennek megvalósítása esetén nem lenne mód a sporttevékenység színvonalas folytatására.

Már az állami gazdasági időkben is több ideiglenesnek számító építmény volt a területen, öltözők, fürdők, a hajóállomás felé is megnyitott büfé. Az elmúlt időszakban a leégett vendéglátóhely volt az egyetlen profitorientált funkció az ingatlanon, melynek teljes nyereségét a tulajdonos a vitorlásegyesület finanszírozására fordította. A tavalyelőtti tűzeset utáni rekonstrukció idén valósul meg. A munkálatokhoz szükséges bejelentéseket megtettük, azok tudomásulvételre kerültek. Bár a tűzkár megtérítése alól a biztosító eddig kibújt, mivel széleskörű igény mutatkozott az immár Csopak szimbolikus helyének számító, vitorlás túracélpontként is népszerű létesítmény helyreállítására, ezért azt lokálpatriótaként örömmel elvégezzük.

A betonozási munkákra és a fúrásra természetesen nem elsősorban emiatt van szükség, ezekkel a betonszerkezetű moló karbantartása is zajlott. Ismert, hogy a tó vízszintjének jelentős emelésére került sor, a parti létesítményeknek biztonságosnak és alkalmasnak kell maradniuk ezek után is. A betonsziget megerősítése, rekonstrukciója tavaly télen történt, a móló hozzánk tartozó oldalára idén került sor. A közművezetékek, melyek már korábban is helyben voltak, most kicserélésre kerültek. A teljes kivitelezést egy helyi vállalkozás, a Nemeskövesd Kft. végzi, mely, mint neve is mutatja, ugyanúgy elkötelezett Csopak értékei mellett, mint a terület gazdái.

Az élet összetettségével, a polgárok elvárásainak sokszínűségével jár az, hogy semmilyen előrelépés, funkcióváltozás nem arathat maradéktalan sikert. Mégis úgy gondoljuk, az ingatlan jelenlegi funkcionalitása megfelel korunknak, és az újjáépítés után esztétikailag is olyan környezet jön létre, hogy senki sem fogja visszasírni a rendszerváltás előtti időket.

Tisztelettel, Kiss Tamás”

(Továbbra is várjuk a hatóságok válaszait, pontosan mi is épül a csopaki mólón, és milyen engedéllyel. Közben kaptunk újabb, az építkezés jogszerűségét és a beruházó képviselőjének levelében állítottakat firtató, valamint fűzfa kivágásokat sérelmező olvasói leveleket. A fotók alapján többen arra tippelnek, hogy a bőséggel közművesített alapozásra büfé építését tervezik – a szerk.)