Megújul a balatonföldvári Szivattyú park – új nevet is keresnek hozzá

Balatonföldvár Város Önkormányzata a köz által Szivattyú parknak hívott zöldterület elnevezését tervezi. A Szivattyú park felújítására a város a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert támogatást. Így tavasszal funkcióbővítés, sétányfejlesztés, zöldfelület-felújítás történik. Az eddigi „átközlekedő” területből pihenőparkot építenek, közösségi felületekkel, javuló élettérrel. A meglévő faállomány nem változik, a jelenleg hiányzó cserjeszint pótlásra kerül.

Balatonföldvár jelenlegi arculatát a település születésének pillanatától kezdődő tudatos tájépítészeti tervezésnek és átgondolt kertészeti elképzeléseknek köszönheti – olvasható az Önkormányzati Hírlevélben.  Az 1800-as évek végén kezdett a gróf Széchenyi család, az akkor még a kőröshegyi uradalomhoz tartozó, Földvár-puszta fejlesztésébe. Schilhán Józsefnek (Schilhán József nevét a templom park viseli), az uradalom főkertészének tervei alapján került kialakításra a máig fennmaradt, összefüggő zöldfelületi rendszer. Az 1900-as évek elején a mai Szivattyúpark és a Szivattyútelep a korabeli térképeken már jól beazonosítható.

A mostani fejlesztés főbb elemei:

  • Növényállomány felújítása, tereprendezés
  • Ivókút kialakítása (kutyaitatóval)
  • Öntözőrendszer kiépítése
  • Új pihenőhelyek kialakítása, padok, szemetesek számának növelése
  • Sétányok megvilágítása Ledes kültéri lámpákkal
  • Parkban lévő szobor megtisztítása

A park elnevezésére vonatkozóan az önkormányzat várja a város lakosainak, ingatlantulajdonosainak és az elnevezés iránt érdeklődő bármely magánszemélynek vagy szervezetnek a javaslatát.

A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Balatonföldvár város jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet, A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén ki-magasló érdemeket szerzett és élete, munkássága valamely módon Balatonföldvár városhoz kötődik.