Megsemmisítették a széplaki kikötőbővítés vízjogi engedélyét

A Siófokhoz tartozó balatonszéplaki volt újságíró üdülő kikötőjének bővítéséhez vízjogi engedélyt kapott a Yolle Kft. az első fokon eljáró Fejér megyei katasztrófavédelmi hatóságtól. E határozatot Siófok önkormányzata törvénytelennek ítélte és megfellebbezte. A másodfokon eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elsőfokú határozatot megsemmisítette – adta hírül közösségi oldalán a város polgármestere, dr. Lengyel Róbert csütörtökön.

 

„Az indokolás szerint az első fokon eljárt szervnek kötelessége lett volna eljárása során – annak érintettsége okán – Siófok városától tulajdonosi hozzájárulást kérni, amit elmulasztott. Így ennek hiányában hozott – a másodfok álláspontja szerint is – jogszabálysértő döntést. Ez ellen a döntés ellen már csak bírósági pert kezdeményezhet a Yolle” – fogalmaz a polgármester.

Siófok február végén adott ki közleményt arról, hogy a város önkormányzata megfellebbezte a széplaki kikötő vízjogi engedélyéről szóló döntést, mivel jogszerűtlennek véli az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság határozatát, amellyel hozzájárult a balatonszéplaki kikötő vitatott bővítéséhez.

.

Előzmények

A polgármester által kiadott, az előzményeket is bemutató februári közlemény szövege ez volt:

„2019-ben konkretizálódott, hogy Siófok széplaki városrészén található, mintegy 40 férőhelyes kis kikötőt milyen módon tervezi bővíteni a jelenlegi tulajdonosa. A Balaton védelmében, az építkezés ellen, tiltakozó lakossági fórumot is tartottak.

A beruházó YOLLE Kft-nek az építkezés megkezdése előtt szükséges különböző hatósági engedélyeket beszereznie és előírásoknak megfelelnie. Egyik ilyen kötelezettsége, hogy parkolóhelyeket kell biztosítania ahhoz, hogy a kikötő használatát engedélyezzék számára. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azonban a 2019 októberi alakuló ülésén visszavonta a korábbi testület határozatát, amely a parkolóhelyek önkormányzati területen való kialakítására vonatkozott.

Ezen felül megjegyzendő, hogy Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testülete anno még 2011-ben határozatban járult hozzá, hogy cége, a Balaton-parti Kft, a Yolle Kft. részére, a kikötő működtetéséhez szükséges ingatlan vonatkozásában bérleti szerződést kössön. Ez, a kikötő megközelíthetőségét biztosító szerződés 10 éves, határozott időtartamra köttetett és 2021-ben jár le.

2020 február 10. napján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vízjogi engedélyt adott a 178 férőhelyes kikötőt tervező beruházó cégnek. Az önkormányzat a vízjogi engedély ellen fellebbezéssel élt, melyben kéri az engedély-kérelem elutasítását és az eljárás megszüntetését.”