Kötelező lehet a kitűzés balatoni zártkerti ingatlanoknál (economx.hu)

Bizonyos balatoni ingatlanok esetében az adásvétel tényét kifüggesztéssel kell közzétenni. Kötelező a kifüggesztés ugyanis minden mezőgazdasági célt szolgáló, vagy olyan ingatlan esetében, melynek megnevezésében mezőgazdasági utalás szerepel, valamint a terület meghatározásában aranykorona-érték megjelölés található. 

A Duna House elemzési vezetője az economx.hu-nak kifejtette: a kötelező kifüggesztés érvényes például legelőkre, szántókra, erdőkre, fásított területekre, nádasokra és zártkertekre.

A kifüggesztés-köteles ingatlanok a faliújságokon kívül már az online térben is elérhetőek. Az oldal létrehozása előtt a Földművelésügyi Minisztérium honlapján tájékozódhattak az elővásárlási jogosultak a területükön elérhető ingatlanok kapcsán – mutatott rá Benedikt Károly.

Szakáll Júlia ügyvéd szerint föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot adásvételi szerződésbe kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell az elővásárlási jog jogosultjaival. Az adásvételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni.

Az úgynevezett kifüggesztést meg kell előznie a kormányhivatal földügyi osztálya előzetes vizsgálatának, amely dönt a szerződés közzétételre való alkalmasságáról, avagy alkalmatlanságáról.

Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adás-vételi szerződés kapcsán elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult a 30 napos határidőn belül nem nyilatkozik.

A Magosz ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy viszonylag friss lehetőség, miszerint kifüggesztés nélkül lehet megszereznie az első 10 hektár földet egy pályakezdő gazdálkodónak.

Ezzel a lehetőséggel az a földműves élhet, akinek sem most, sem a korábbiakban nem volt több termőföld a tulajdonában, mint 10 hektár (ideszámolva a most megszerzendő föld területét is), egyúttal már legalább 3 éve maximum 20 kilométeren belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik. Ezek együttes feltételek, tehát mindkettőnek meg kell felelni a kifüggesztés alóli mentesüléshez.

Korábban a hirbalaton.hu is beszámolt arról, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet lakóingatlan-piacának legutóbbi vizsgálatában új elemek is megjelentek:  a legutóbbi felmérésbe először került be egy eddig elenyészőnek számító tétel: a zártkertek, mert ezekre az utóbbi időben egyre nagyobb igény jelentkezik a Balatonnál.

Tömegével vásárolják fel a zártkerteket a Balatonnál (hellovidek.hu)