Konténerházat telepítenek a hajléktalanok segítésére Tapolcán (veol.hu)

A Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása a közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztésekhez kapott kétmillió forint pályázati támogatást. „Az alacsony küszöbű, küszöb nélküli ellátási forma bevezetésével egy fűthető lakó-konténerházban térhetnek éjszakai pihenőre azok, akik eddig nem vehették igénybe szolgáltatásainkat” – mondta Magvas Zoltán, az intézmény vezetője.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton nyert kétmillió forintot a tapolcai hajléktalanszálló.

– A program fő célja a fagyhalál elkerülése, a hajléktalanok befogadásához megfelelő körülmények biztosítása. Ezt egy új, alacsony küszöbű, küszöb nélküli szolgáltatás bevezetésével tervezzük megoldani. Fűthető lakó-konténerházat telepítünk a szállás udvarára. A konténer könnyen tisztítható, fertőtleníthető lesz, abban matracok, plédek szolgálják a kényelmet. A 2018. október 15-ei jogszabályváltozásokat követően ugyanis újabb feladatokkal kell szembenéznie intézményünknek, valamint a tapolcai hajléktalanellátásnak. A nappali melegedő és az átmeneti szálló életét házirend szabályozza. Annak nem túl szigorú szabályai ellenére az utcai életre berendezkedett hajléktalanok vagy önszántukból, vagy a szabályok súlyos megszegése miatt eddig nem vehették igénybe szolgáltatásainkat. A házirend az alapvető erkölcsi, emberi, a törvény által meghatározott jogokat hivatott ugyanis biztosítani, így a szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak nyugodt pihenése körülményeinek megteremtése fontos célunk.

A fentiek érvényesítése, a jogszabályi környezethez való alkalmazkodás ellentmondásos helyzetet eredményez. Ezen anomália áthidaló megoldásaként bővítjük ezen új szolgáltatással a tapolcai hajléktalanellátás rendszerét. Az alacsony küszöbű, küszöb nélküli ellátási forma bevezetésével egy fűthető lakó-konténerházban térhetnek éjszakai pihenőre azok, akik eddig nem vehették igénybe szolgáltatásainkat – mondta Magvas Zoltán. Hozzátette, hogy a jogszabályi változást követően mind az átmeneti szállás, mind a nappali melegedő szolgáltatásai iránt megnövekedett az igény, de a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak. A nappali melegedő korábban reggel nyolctól 16 óráig tartott nyitva, munkanapokon.

 

A nappali melegedő is nyitva tart már

Az önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújtott be a törvényi változások biztosításához szükséges humánerőforrás anyagi feltételeinek megteremtéséhez, melyet meg is kapott, így a nappali melegedő a törvényi előírásoknak megfelelően idén január elsejétől mindennap 18 óráig tart nyitva. Ennek eredményeként felvettek egy szociális segítőt a jelenleg alkalmazott egy szociális ápoló és gondozó mellé.

A szálló feladata a hajléktalanok szociális biztonságának elősegítése, közvetlen veszély elhárítása, reszocializáció elősegítése. Biztosítja az éjszakai pihenésre, tisztálkodásra, ételmelegítésre, főzésre, valamint a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az intézmény biztosít az ellátottak részére nemenként két-két zuhanyzót és illemhelyeket. Az átmeneti szálló engedélyezett férőhelyszáma 36, plusz öt fő elhelyezéséhez időszakos férőhelybővítés lehetséges. A nappali melegedő engedélyezett férőhelyszáma 36. A jogszabályváltozást követően átlagosan tízzel növekedett az ellátotti létszám, amely folyamatosan növekszik. Jelenleg az átmeneti szállón az engedélyezett 41 felett átlagosan naponta öten részesülnek elhelyezésben. Jelenleg a nappali melegedőben az engedélyezett 36 felett nyolcan veszik igénybe a szolgáltatásokat.