Klíma- és környezetvédelmi verseny a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet középiskolái számára

A Balaton Fejlesztési Tanács és az Információs és Technológiai Minisztérium támogatásával online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdet  a Balaton Régióban működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

(Fotó: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

A Balaton térségének környezettudatos fejlődése iránt elkötelezett szervezetként fontosnak tartják, hogy a fiatalok többet tudjanak meg a klímaváltozás, a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság Balatont is érintő problémáiról – áll a honlapjukra feltöltött felhívásban.

A szervezők célja kettős: szeretnék a fiatalokat ismeretekkel és tudással támogatni, hogy érzékennyé váljanak olyan problémák, mint a természeti erőforrások, a biodiverzitás csökkenése és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton sérülékenysége iránt. Másrészt céljuk az is, hogy az iskolák vetélkedése egymás megismerését és környezeti tematikájú együttműködésüket is segítse.

.

A versenyről

Az online versenyre osztályok jelentkezését várják. A verseny 2021 októberben kezdődik és 2022 áprilisban fejeződik be.
A vetélkedés 5 fordulóból áll, az ötödik fordulóban a csapatok online „Diákkonferencia” keretében mutatják be az egyes fordulókban elvégzett és összesített munkájukat és a tanult ismereteket.

A részletes feladatok a projekt hamarosan induló weboldalán lesznek elérhetők és a megoldásokat is a weboldalra kell feltölteni.

A verseny első lépése, hogy a csapatok kiválasztanak egy klíma-környezetvédelemhez kapcsolódó témakört az alábbiak közül, melyekhez tematikánként tanulmányi kirándulást szerveznek:

 • Felelős állattartás
 • Anyaghasználat, fenntarthatóság
 • Klímaváltozás
 • Invazív fajok
 • Talaj, talajélet
 • Tájak újragondolása
 • Ökoszisztéma szolgáltatások, biodiverzitás

Részvételi szándékukat szíveskedjenek a bftkht@balatonregion.hu e-mail címre 2021. szeptember 15-ig elküldeni, ezt követően a szervező Balatoni Integrációs Kft. munkatársai személyesen veszik föl az iskolákkal és csapatokkal a kapcsolatot.

.

A verseny lebonyolításának ütemterve:

 • Első forduló
  A csapatok kiválasztják a saját verseny-témájukat, melyhez az első fordulóban facebook profilt kell létrehozniuk. A létrehozott profil neve kapcsolódjon a csapat nevéhez és a választott témakörhöz. Az oldalra a választott témához kapcsolódó anyagok megosztása, saját posztok megjelentetése a feladat. A cél, hogy az iskola többi tanulóját is elérjék, az elért diákok száma az értékelésbe is beleszámít. A választott témához kapcsolódó anyagok feldolgozása során a szakmai mentorok segítenek a tudományosan megalapozott információk felkutatásában.

Határidő: 2021. október 31.

 • Második forduló
  A választott témában instagram oldal létrehozása. Fényképek készítésével mutassák be az adott témájukat. A vizuális témafeldolgozás a figyelemfelkeltés és információátadás leghatékonyabb módja. A feladat célja az érdeklődés felkeltése, a figyelem fenntartása, a fókusz megtartása.

Ebben a fordulóban „véleményvezér és kommunikáció” online oktatást szervezünk a csapatok számára a közösségi média tematikus hasznosítására.

Határidő: 2021. november 30.

 • Harmadik forduló
  A választott témában infografikák létrehozása. A feladat a saját készítésű infografikák, plakátok létrehozása, amelyeket a közösségi média oldalaikon megosztanak, illetve az iskolában kihelyeznek. Ebben a fordulóban már szükséges a téma mélyebb ismerete, és az információk rendszerezése.

Határidő: 2022. január 15.

 • Negyedik forduló
  A csapatok saját, iskolán belüli szemléletformáló kampányt vagy napot szerveznek és bonyolítanak le. Így a projektben résztvevő iskolák minden diákja részesülhet abból a tudásból, amelyet a diákok felkutattak, összeállítottak. A tudásmegosztás az online térből valódi közösségi programmá, projektté áll össze. Itt már alkalmazniuk kell az online „véleményvezér és kommunikáció” oktatás során tanultakat, amely az értékelésbe beleszámít.

Határidő: 2022. február 28.

 • Ötödik forduló – a DÖNTŐ
  Diákkonferencia keretében a csapatok összegzik és bemutatják a megelőző fordulókban végzett munkájukat. A feladat a választott téma tudományos részletességű feldolgozása egy ppt-ben. A csapatok a döntőben a ppt-kel versenyeznek a diákkonferencián.

Bemutatják iskolájukat, tanárukat, amely az értékelésbe beleszámít.

Határidő: 2022. március 31.

.

Szakmai és ismeretszerzési támogatás

A felkészüléshez, a feladatok le-, valamint a megoldások feltöltéhez a szervező Balatoni Integrációs Kft. a saját weboldalán létrehozott egy interaktív tudásbázis-platformot.

A verseny során minden csapat részt vesz/vehet a csapat által választott témakörhöz kapcsolódó rövid, ingyenes, a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó kiránduláson, amely segíti a feladatok megoldását, ugyanakkor élményt adó és tapasztalatszerző jellegű lesz. A kirándulás szervezését a verseny kiírója vállalja, és a csapatok számára alkalmas időpontban megszervezi.

A közösségi média használatának támogatására egy alkalommal, novemberben online „véleményvezér és kommunikáció” oktatást szerveznek.

A verseny színvonalas lebonyolítása érdekében a versenyt külső, ún. szakmai-mentorok is támogatják majd, akik a témakörök szerint előadást tartanak és a feladatok megoldásának tudományos hátterét segítik, a közösségi média felületeken megosztásra kerülő anyagok szakmai tartalmát lektorálják. A szakmai mentorok segítségét e-mailben vehetik igénybe a csapatok.

Egészségügyi szakértők bevonásával az iskolába kihelyezett helyszíni „elsősegély- és segítségnyújtási” bemutatót szerveznek.

A verseny befejezését követően a diákok által összeállított munkákat vándorkiállítás keretében az összes résztvevő iskolába eljuttatják, így minden résztvevő iskola, minden diákja részesülhet a tudásból.

.

Díjazás

A verseny végeztével a legeredményesebb csapatok osztályaikkal együtt ajándék kiránduláson vehetnek részt, illetve értékes tárgyjutalomban részesülnek.