Ismét napirenden volt a Tapolcára tervezett napelempark-ügye

A Tapolca északi részére tervezett, nagyságrendileg 50 milliárdos, magánterületen, magánberuházásként megvalósuló(?) napelempark ügyében hívott össze szakmai, képviselői fórumot a város önkormányzata. Az eseményen a befektető képviselői, a tervezett projekt különböző részelemeinek szakértői, a város polgármestere, főépítésze, Tapolca önkormányzati képviselői, érintett helyi civilek, földtulajdonosok kaptak szót. Korábban a helyi nyugdíjas értelmiségiekből és az idősebb korosztályhoz tartozó tapasztalt szakemberekből  álló  Időskorúak Tanácsadó Testületén került szóba a vitatott beruházás. 

A közel három és fél órás megbeszélés előrelendítette a 100-150 hektárnyi területet érintő naperőmű park ügyét, szakmai oldalról ugyanis érthető és meggyőző érvekkel védték meg, illetve támasztották alá a beruházás létjogosultságát az érintettek számára – írja a tapolcaimedia.hu.

“Egyfajta zöld mintaprojekt lehet a tapolcai napelempark amennyiben megvalósul”- talán ez a mondat jellemzi leginkább a befektető, a kivitelező és a szakértők álláspontját, akik igyekeztek a témában felmerült minden szakmai jellegű, technikai vagy történetesen laikus kérdésre is kielégítő választ adni, amelyek több tapolcai önkormányzati képviselő tett fel és lakossági részről felmerült. Szinte minden szóba került, ami csak szóba kerülhetett a témában, a tájérték, a látkép változása, a hőterhelés, a hangterhelés, “miért pont Tapolca?”, a védősávok, a vegyszerhasználat, a visszatükröződés, a napelempark fenntartása, élettartama, a város terjeszkedési lehetőségei, a környéken lakókra, a helyi környezetre, erdőkre, legelőre, a vadon élő állatokra gyakorolt hatások, a létesítmény munkaerő igénye, a város projekttől remélt anyagi és egyéb hasznai (iparűzési adó várható mértéke) , a majdani üzemeltetés mikéntje, az engedélyeztetés és megvalósítás hatósági és önkormányzati engedélyeztetési folyamata, a város terjeszkedési lehetőségei stb – tudósított a portál.

A szakértők, a befektetők igyekeztek eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek arról szóltak, hogy az üzemeltetéssel környezeti kárral, negatív hatással kellene számolni, éppen ellenkezőleg, az élővilágra és a környezetre leginkább pozitív hatással lesz a naperőmű- mutattak rá és igyekeztek állításukat bizonyítani elképzeléseik mentén, illetve a már megvalósult, működő  projektek példáján. Az is elhangzott, hogy több konkrét kérdésre csak azt követően lehet pontos, számokkal alátámasztott választ adni, ha majd minden érintett hatóság véleményezte a beruházó terveit.  (Ugyanakkor mint rossz példa került szóba a halápi út mentén már működő napelempark, amelynél – mint az elhangzott- technikai, tervezési hibát vétett annak gazdája.)

A megbeszélés végül azzal zárult, hogy a jelenlévő  önkormányzati képviselők, illetve bizottsági elnökök egyenként kifejezetten hasznosnak, informatívnak ítélték meg a megbeszélést, ugyanakkor szerintük már korábban, mindennemű önkormányzati, bizottsági tárgyalást megelőzően lett volna hasznosabb összehívni, megszervezni a fórumot.

A vitatott napelempark ügyéről is tanácskoztak Tapolcán (tapolcaimedia.hu)