Intézkedési tervet készített az energiaválság miatt Balatonföldvár

Országszerte az önkormányzatoknak is fel kell tárniuk és meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladataik kiadásai racionalizálhatók, illetve a bevételeik növelhetők. Az elmúlt 10 év tervszerű fejlesztéseinek köszönhetően Balatonföldvár jóval kedvezőbb helyzetben van, mint Magyarország legtöbb települése, de ez nem jelenti azt, hogy az akár tíz-tizenkétszeres villany és a több mint tízszeres gázáremelés nem érinti Balatonföldvárt.

 

Ezek az elképesztően magas költségek hosszú távon finanszírozhatatlanok, ezért Önkormányzatunknak azon kell dolgoznia, hogy megtalálja a megoldást arra, hogyan tudná csökkenteni intézményeiben a földgáz, a villamosenergia felhasználását, illetve hogyan tudná bevételeit növelni – írták a város honlapján, ahol három pontos intézkedési tervet tettek közzé.

Energiafelhasználás csökkentése érdekében szükséges intézkedések

Intézmények energiaköltségének csökkentése:

 • Városháza (hőszivattyús fűtés + napelem): Fűtés maximálása 20 fokon, lift használaton kívül helyezése, külső hőforrások (hősugárzó stb.) használatának a tilalma, városháza karácsonyi/díszkivilágításának, a korlátozása alkonykapcsolóval : alkonyattól – 21 h-ig. Igazgatási szünet elrendelése: 2022. december 24-étől – 2023.január 8-áig.
 • Közösségi Ház (hőszivattyús fűtési rendszer) Működésének átmeneti szüneteltetése 2022.november 28-ától.
 • Kulipintyó -helytörténeti- és régészeti kiállítások (gázkazán) Működésének átmeneti szüneteltetése 2022.november 28-ától.
 • Konyha, étterem az étterem közös fűtési rendszeren van a közösségi házzal, így a közösségi ház zárva tartásának időszakában az étterem egyedi fűtésére megoldást kell találni (pl. elektromos hőtárolós kályha).
 • Gamesz telep (konvektorok) Konvektorok használaton kívül helyezése, helyettük alternatív fűtési mód alkalmazása (vegyes tüzelésű központi kazán). – -Óvoda (gázkazán)Csoportszobák, mosdó, gyermeköltöző hőmérsékletének maximalizálása: 24 fokon, egyéb kiszolgáló helyiségek 20 fok. Még nem működő bölcsőde épületben temperáló fűtés biztosítása, folyamatos ellenőrzése.
 • Kilátó (hőszivattyú, napelem) Fűtés maximálása 20 fokon, külső díszvilágítás már októberben kikapcsolásra került, liftet csak látogatók használhatják.
 • Orvosi rendelők (gázkazán) Fűtés maximalizálása rendelőben 22 fok, várókban 20 fokon. Termosztatikus szelepek felszerelése a fűtőtestekre.

Továbbá az alábbi célzott szemléletformálási intézkedések végrehajtása minden intézményben:

 • ütemezett szellőztetés;
 • világítás, elektromos berendezések takarékos használata: villanyok lekapcsolására (amikor nem szükséges a használatuk), irodai számítógépek áramtalanítása munkavégzést követően;
 • fűtőtestek szabadon hagyása;
 • az épületet záró személy ellenőrzési feladata az épület energia felhasználóinak lekapcsolása;
 • a fűtési rendszer teljesítményének csökkentése hétvégi időszakban; – külső, egyedi hőforrások (pl. hősugárzó) használatának a tilalma.

Közvilágítás korlátozása

 • Jelentősebb költségcsökkentő megoldás lehet a közvilágítás időszakos korlátozása. 2022. november 9-én megjelent azonban a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet, mely szerint: veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat képviselő-testülete a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja és nem kell hozzá más hatóság előzetes engedélye, hozzájárulása.
 • Az önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni. A fentiek alapján a település teljes közigazgatási területén kerüljön kikapcsolásra a közvilágítás 2023. január 2-ától kezdődően visszavonásig, éjjel 23.00 óra és hajnali 04.00 óra között, azzal, hogy ezt a döntést a képviselő-testület a turisztikai szezon kezdete előtt – legkésőbb májusban – újratárgyalja. Az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezet a novemberi képviselő-testületi ülésen kerül benyújtásra.
 • A parkok (Szivattyú park, Európa park) világítását már októbertől korlátozták alkonyattól -22 órai időszakra.
 • További költségcsökkentő intézkedés: karácsonyi díszkivilágítás idén nem kerül a lámpaoszlopokra.

Bevételek emelése

 • Értékesítés és hitelfelvétel előkészítése településfejlesztési felaladatok ellátása céljából Önkormányzat értékesíthető vagyontárgyainak felmérése olyan ingatlanok vonatkozásában, melyek nem kötelező önkormányzati feladatellátás helyszínéül szolgálnak, továbbá ezen ingatlanok igazságügyi értékbecslésének az elkészíttetése. Tourinform Iroda önálló helyrajzi számmal való ellátása.
 • Adóreform előkészítése
  Helyi adók tekintetében 2015 óta nem volt változás városban. Az eltelt hét esztendő gazdasági folyamatai (infláció, pénz reálérték csökkenés) és a jelenlegi gazdasági helyzet mindenképpen indokolják, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Balatonföldváron a minden háztartást érintő kommunális adó (10.000Ft/év) mai viszonyok között jelképesnek mondható. A Balaton part városaiban és az északi parton a községekben is évtizedek óta négyzetméter alapú építményadót fizetnek a helyi lakosok is. Az Önkormányzat rendelkezik egy olyan adóreform tervezettel, mely megoldást nyújtana a bevételek növelésére. Földvár éves működési költségvetése közel ezermillió forint. A kommunális adóból befolyó bevételek évente nem érik el a tízmillió forintot, nem teszik ki a működési költségvetés egy százalékát sem. Az építményalapú reformnak köszönhetően ez a szám évi hatvanmillió forintra, a költségvetésben pedig hat százalékos szintre emelkedne. Az üdülőingatlanok forgalmi értéke 2015 óta a piaci folyamatok eredményeképpen kb. háromszorosára emelkedett. A felmérések szerint a balatonföldvári ingatlanok a legmagasabb m2 áru és a legkeresettebb ingatlanok közé tartoznak a déli parton. Emellett az önkormányzat 2014.óta tartó útfelújítási programjának köszönhetően a város üdülőterületi részén az úthálózat túlnyomó része (kb. 80%-a) megújult. A felsoroltak indokolttá és megalapozottá teszik az építményadó mértékének a 8 év után történő felülvizsgálatát.

Energetikai beruházások megvalósítása

A városban már korábban is valósítottak meg pályázati úton energiahatékonyságot elősegítő beruházásokat, melyek során a pl. a fűtési rendszert korszerűsítették (Városháza, Közösségi Ház), vagy az épületet energiahatékonyságát javították hőszigeteléssel, ablakcserével (óvoda, orvosi rendelők) Jelenleg (nyertes pályázat alapján) az iskola energetikai beruházásának az előkészítése folyik. Azonban látszik, hogy folytatni kell és kiemelt feladatként kell kezelni az energetikai beruházásokat, felújításokat a jövőben is, ehhez pedig élni kell a kínálkozó hazai vagy még inkább közvetlenül brüsszeli pályázati lehetőségekkel – közölték a balatonfoldvar.hu oldalon.