Indulhat a piac átépítése Hévízen (zaol.hu)

Mintegy 30 millió forint többlettámogatást kapott a kormánytól a város a termelői piac átépítésére, megújítására, így ez a projekt rövidesen megkezdődik. A munkaterületet napokon belül átadják a kivitelezőnek.

A testületi ülésen ennek kapcsán elhangzott, remények szerint jövő nyáron már egy modern, korszerű vásártér várja a látogatókat, de a piac addig is működik – tudósít a zaol.hu.

Döntöttek a képviselők arról, hogy Hévíz csatlakozik az „Általános iskolai kiválósági központok határokon átnyúló fejlesztése” című projekthez, amelyben a fürdőváros mellett Pécs és a horvátországi Kapronca vesz részt. A zalai településről az Illyés-iskola 5. és 6. osztályos diákjai, valamint az intézmény pedagógusai

A Bibó-gimnázium számára pedig a „Robotok, amelyek összekapcsolják a határ menti középiskolákat” című nemzetközi projekt nyújt távlatot példá­ul a tantervfejlesztés, illetve a robotika területén, bevonva a hátrányos helyzetű diáko­kat is.

A testület határozott arról, hogy jövőre az idegenforgalmi adó mértékét 530-ról 550 forintra emeli. Emellett a képviselők megvizsgálták a város adórendszerét, ebből származó bevételeit, s úgy döntöttek, januártól módosítják az ezt szabályozó rendeletet, amelynek előkészítését megkezdi a hivatal.

 

Hévíz folytatja parkolási rendszerének megújítását, bővítését, amit egy szakmai tanulmány alapozott meg, vizsgálva az új metódus három hónapos tapasztalatait. A parkolást a jövőben egy száz százalékban önkormányzati tulajdonú kft. működteti a városban, amit hamarosan megalapítanak, és ez a cég viszi végig a szükséges további beruházásokat is.

A testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a pravoszláv egyház által megvásárolandó ingatlanrészt, melyen közösségi ház és parókia épül, s a képviselők döntöttek az Árpád utcai temetőben és a Kossuth utcában lévő beteg tujasorok kivágásáról és pótlásáról. Továbbá elfogadták a város jövő évi programtervét, amely, mint elhangzott, egy­előre egy szűkebb alapváltozat, amely – ha a vírushelyzet kedvezően alakul – természetesen bővíthető.