Íme az Alfaterv nyertes terve a MCC révfülöpi pályázatán – megújul a Semsey-kastély (Építész Fórum)

A pályamű tervezésénél fontos szempont volt a balatoni tájkarakter megőrzése a természetes anyagok használatával, a lágy, organikus formavilág alkalmazásával és a növényzet tudatos kezelésével. 

(Látványterv: ALFATERV / Építész Fórum)

A megbízói elvárásoknak megfelelően a minél több épület megtartása volt az egyik tervezési alapszempont. A kúriaépület mellett az étkező- és a nagyobb szállásépületet tartották meg, amelyek elhelyezkedése egy sugaras telepítési koncepció csíráját hordozták magukban. A megadott 300 + 50 főnyi szállásépület kapacitás egy épületben történő elhelyezése egyértelműen járhatatlan útnak tűnt, így több kisebb szállásépületet terveztek, amelyek a megtartott épületek léptékéhez illeszkedő méretűek – írja az Építész Fórum.

A kert szerkezeti kialakítása a találkozásra és gyülekezésre alkalmas nagyobb terek és a csendes pihenőpontok egyensúlyára törekszik. A területen meghatározó szereppel bír az eredeti állapotában felújított Semsey-kastély, amely középpontjaként jelenik meg az épületeket összekapcsoló körsétánynak, a Rondónak. A Kacsajtosi út felől található belépőponttól induló, kétoldali fasorral szegélyezett Allée csatlakozik a Rondó nyomvonalához, s elegáns fogadóteret biztosít az érkezők számára. A kereszttengely keleti oldalán található a multifunkcionális sportpálya és a haszonnövények termesztésének központja, az üvegház. A területhasználat forrópontja az Agora, amely a főtengely és az intenzív tartózkodó területek metszésénél rajzolódik ki. Az ellipszis alakú tér déli gyújtópontja a tűz, északi a víz témája köré szerveződik, ami az „érintetlen természetből” ered.

Az új épületeket a Rondóra, illetve az Alléera szervezve helyezték el. A megmaradó épületek sugaras elhelyezkedésének köszönhetően az új, Rondóra merőleges telepítésű szállásépületek a Rondó felől „egyhomlokzatosak”, így fő nézetük léptékben tartható, mely lehetőséget ad a klasszikus villaépületek továbbgondolására. Az oldalhomlokzatok formálásánál a gazdaságosságra és egyszerűségre törekedtünk, homlokzati hangsúlyt csak a közösségi helyiségek kaptak, kitüntetett funkciójuk miatt.

Ez az elhelyezés a legoptimálisabb terepre ültetéssel és a legkevesebb fa kivágásával járt együtt. Így egy belső „falu” alakult ki a területen belül. Mindhárom új szállásépület főhomlokzata (és alaprajza) azonos szerkesztésű, de anyaghasználatában, részleteiben némiképp eltérő, önálló identitással rendelkezik.

A megmaradó szállásépület főhomlokzata elé az étkezőépületéhez hasonló „lepényszerű”, de zöldtetős bejárati előtetőt, szélfogót terveztek, ami némileg takarja az épület nem túl kedvező arányait. Az étkezőépület Rondó felőli lapostetejére is zöldtető kerül, a hátsó szárnyra pedig tetőtér, amelyben az irodákat helyeztek el. Ezáltal a két meglévő épület eredeti karakterét részben megtartva az új koncepcióhoz lett igazítva.

A Balatonnal közvetett vizuális kapcsolatot az étkezőépület mellett induló főtengely biztosít. Végpontja a terület magaspontján kialakított Amfiteátrum. A félkör alakú, lépcsőzetes nézőtérről kilátás nyílik a szabadtéri színpadra, amely napközben jógateraszként is funkcionálhat. A szabadtéri színpad Balaton felőli szegélyének járhatóvá tételével kilátópontot gondolták kialakítani.

A terület legnagyobb épülete a rendezvényépület, mely az Allée főbejárathoz legközelebb eső részére került, egy jelenleg is kevésbé fásított területre. A helyi léptékhez mérten nagy alapterületű épület utcai homlokzatát, funkcionális egységek szerint részekre bontották, hogy illeszkedjen a Kacsajtosi út túloldalának épületeihez. Az Alléeval párhuzamos fő tömeg fa pillérsora az ide tervezett fasorra rímel, az oldalfolyosó kislejtésű tetőszakasza mérsékli a nagy tömegű épület tetőzetének hangsúlyosságát. Az épület lelke a 150 fő befogadóképességű, 300 nm-es nagyterem, amely – a 60 nm-es kisteremhez hasonlóan – teraszkapcsolattal rendelkezik. A nagyterem összenyitható a mellette lévő teremmel, így létrehozható a tervezési programban kiírt, 350 fő befogadóképességű alkalmi rendezvénytér.

A természetközeli kertrészek az organikus vonalvezetésű ösvényeken tárulnak fel a látogatók számára, változatos funkciójú pihenőterek füzérével, tematikus játszóhelyekkel, tanösvénnyel. A felső, északnyugati területen 1 km hosszú futópálya kanyarog az erdőben. A főtengely délkeleti, kúria alatti tisztása frizbi és méta játékoknak ad helyet. Az épülethez csatlakozó díszkertben az egykori pergolák rekonstrukciója valósulhat meg, amely az épület történeti múltját idézi meg. E terület reprezentatív növényalkalmazása egyaránt hangulatos teret nyújt kültéri fogadások és csendes elvonulások számára. A 71-es főút vizuális takarása, és a zaj csillapítása a terep déli telekhatára mentén való feltöltéssel kezelendő.