Ilyen az élet a dél-balatoni Waldorf iskolában (sonline.hu)

Míg a legtöbb iskolában mára az interaktív tábla felváltotta a hagyományos falitáblát, a Waldorf iskolákban a tanítók által telerajzolt krétaképekre csillan fel a szemük a gyermekeknek. A tablet helyett pedig palatáblájukat csapják a hónuk alá a gyerekek.

A Balatonföldvárhoz közeli bálványosi Világfa Waldorf Iskolában az online oktatás is másképp zajlott, mint egy hagyományos iskolában – írja a sonline.hu. (Négy éve költözött Kőröshegyről Bálványosra az iskola, amiről itt számoltunk be.)

Rajzos mese- és történetfeldolgozások születtek, s amíg a diákok otthon voltak, az iskola szülői közössége aktívan tevékenykedett egy szabadtéri tanterem kialakításán az iskola területén.

Az iskola sajátosságai, valamint a jelenlegi helyzet is szükségessé tette, hogy kialakítsunk egy szabadtéri tantermet, ahol egyes szakórákat, illetve az egyéb szabad­idős foglalkozásokat tarthatjuk

– mondta el Csőke Katalin, a bálványosi Világfa Waldorf Iskola alapítótanára.

– Ez is, mint a legtöbb fejlesztés, esemény, iskolánkban szülői összefogással valósul meg. Az otthontanulás időszakában online módon nem tartottunk tanórákat, hanem digitálisan küldtük a feldolgozandó témákat. Az alsóbb osztályokban leginkább rajzos feldolgozású munkákat kértünk be, a szülőket pedig arra biztattuk, hogy minél többet meséljenek gyermekeiknek a számukra összeállított olvasókönyvből. A felsőbb osztályokban főleg projektmunkákat végeztek tanulóink közismereti és művészeti tantárgyakból, idegen nyelvekből pedig hangsúlyosabbá vált a gyakorlás és ismétlés. Első osztálytól kezdődően kézimunkáznak is nálunk a gyerekek, ezeket a megkezdett munkákat, kötést, horgolást, varrást is folytatták otthon.

Az iskolába jelenleg harminchat diák jár hat évfolyamban. A tanári kollégiumot hét főállású pedagógus alkotja, emellett óraadók is segítik a munkát. A diákok elsősorban Siófokról érkeznek, de Balatonszárszó, Balatonboglár és Szőlősgyörök irányából is járnak Bálványosra.

– A buszok rendjéhez igazodva reggel kilenc órakor kezdődik a tanítás – mondta Csőke Katalin. – Kilenctől tizenegyig főoktatás zajlik, amikor a közismereti tantárgyak tananyagát minden osztály az osztálytanítójával dolgozza fel epochális rendszerben, ami azt jelenti, hogy három-négy héten keresztül ugyanazzal a témakörrel foglalkoznak a diákok, legyen szó magyar irodalomról, történelemről vagy matematikáról.

Lényeges jellemzője még iskolánknak az osztálytanítói feladatkör, ami azt jelenti, hogy szerencsés esetben osztályát a tanító első osztálytól nyolcadik osztályig kíséri. A diákok szöveges értékelést kapnak az év végén tanáraiktól, az év során az órai, szóbeli visszajelzés és a szülőkkel való aktívabb kapcsolattartás a kulcsa a motivációnak – mondta el az ötödikes osztály tanítója.

 

Sima füzetben kezdik az írástanulást

– Iskolánkban pedagógiai sajátosságként a gyerekeknek nincs vonalazott írásfüzetük, négyzethálós matekfüzetük – mondta Csőke Katalin. – Helyette sima füzetben kezdik el a betűk és számok megrajzolását, megformálását, később a maguk írott betűin kezdenek olvasni tanulni. A magasabb évfolyamokban is marad a sima füzet, melyben az órai munka és az önálló munka anyaga jelenik meg. Mindezek illusztrált munkák, mintegy maguk készítette tankönyvvé válik füzetük. Természetesen a magasabb évfolyamokban, ötödik osztálytól kezdődően megjelennek nálunk is a klasszikusnak számító munkafüzetek magyarból, matematikából és gyakorlólapok idegen nyelvekből.

 

Fontos a mozgás

A mozgásnak rendkívül fontos szerepe van a Waldorf iskolában. Az euritmia, mint harmonikus mozgásfejlesztés, a játékos torna, később a bothmer gimnasztika elsőtől nyolcadikig minden nap megjelenik az oktatásban. Első és második osztályban többek közt megtanulnak lírán játszani a kis diákok, harmadik osztálytól pedig furulyázni tanulnak – írja a sonline.hu.