Garantálni kell a táborozók biztonságát (balaton.vehir.hu)

A nyári táborok számát tekintve országos szinten kiemelt helyen szerepel Veszprém megye a Balaton és Bakony turisztikai vonzerejének köszönhetően. A tábort a szervezőknek legalább 6 héttel a nyitás előtt be kell jelenteniük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál.

A hivatal népegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei ellenőrzést tartanak, amelyek célja minden esetben a táborozók biztonságának megőrzése, a problémák megelőzése, illetve a figyelemfelhívás és a hiányosságok pótoltatása. Veszprém megyében eddig 156 nyári, illetve őszi táborról érkezett bejelentés a hivatalhoz.

A tábor helyét és idejét, valamint a táborozásban részt vevők számát a megyei kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalánál kell bejelenteniük a szervezőknek, legalább 6 héttel a tábor kezdete előtt. Vándortábor esetén a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalt szükséges értesíteni. A bejelentés történhet e-papíron, postai úton de akár személyesen is. A járási hivatalok a bejelentést követően igazolást adnak ki, egyúttal tájékoztatják a szervezőket a vonatkozó jogszabályi előírásokról.

Az illetékes járási hivatal népegészségügyi szakemberei a táborok ellenőrzésekor vizsgálják egyebek mellett a vonatkozó jogszabályok betartását, a bejelentett adatok valóságtartalmát, a tábor helyét és környezetét, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását, tisztálkodási lehetőségek biztosítását, egészségügyi ellátás meglétét, mosás, étkeztetés körülményeit, hulladékgyűjtést, rágcsálóirtást, esetleges fertőző betegségek jelenlétét.

A nyári gyermek- és ifjúsági táborokat, erdei iskolákat az illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei az alábbi szempontok szerint ellenőrzik: élelmiszer-biztonsági követelmények, műszaki feltételek biztosítása, élelmiszer-higiénia, élelmiszerek nyomon-követhetősége, technológiai feltételek megléte, jogszabályi követelményeknek való megfelelés.

A korábbi évek tapasztalatai szerint előfordul, hogy egy tábort nem, vagy nem időben jelentenek be. Élelmiszer-biztonsági szempontból a korábbi években ellenőrzött táborok többsége megfelelt az előírásoknak.