Forgalom dinamikájához igazodó csomóponttal újul meg Balatonfüred városkapuja (Magyar Építők)

Az ország keleti feléből a 71-es számú főút vezet Balatonfüredre. Az út elvágó hatása és széles aszfalt felülete miatt idegen a településen. A város belterülete a Balaton utca és a Germering utca csatlakozásánál kezdődik, szinte észrevétlenül, mert az utak csatlakozása − a korábbi tervezési szemléletet tükrözve − kanyarodó és befogadó sávokkal kialakított. A füredi hegyoldali nyaralókból a Balaton partra igyekvő gyalogosoknak a vasút keresztezését követően hétsávos úton kell átkelniük, hogy a Germering utcán át elérjék a Balaton parti Kisfaludy strandot, de a vasúti átjáró kialakítása sem biztonságos, több baleset is történt már itt.

(Fotó: Főmterv)

A FŐMTERV Zrt. 2019 decemberében kapott megbízást a Balatonfüred, Germering utcai csomópont terveinek elkészítésére. A feladattal kapcsolatban Csordás Erika, FŐMTERV Zrt. tervezője adott részletes tájékoztatást a Magyar Építőknek.

„A feladatunk egy olyan csomópont tervezése volt, mely a Balatonfüredre autóval érkezők folyamatos átvezetése mellett a gyalogosok biztonságos átkelését is lehetővé teszi a főúton. Hangsúlyosan és esztétikusan jelzi a településre való megérkezést, emelve a környező zöld területek minőségét. Valamint − új vasúti híd tervezésével − megszünteti a Balaton utcai szintbeni vasúti útátjárót.”

-fogalmazott.

Balatonfüred Önkormányzatának közlekedési koncepciója célul tűzte ki a 71-es főút települést elvágó hatásának oldását, a főút keresztmetszetének észszerű szűkítését, a közlekedési felület újraosztását, illetve a város határában a forgalmat rugalmasan szabályozni képes városkapu-csomópont kialakítását.

A koncepció döntött arról, hogy jelzőlámpával szabályozott körgeometriájú csomópontokat épít a Jókai Mór utcánál (mely 2023 nyarán el is készült), majd később a Lóczy Lajos utcánál is. Ehhez igazodva a Főmterv is hasonló kialakítással tervezte meg a városkapu csomópontot a Germering utcánál. A 71-es főúton egyenesen haladva továbbra is két-két forgalmi sáv áll rendelkezésre, de a mellékirányok felől is a továbbhaladás irányának megfelelően két-két forgalmi sávon lép be a forgalom. Ezzel minden kanyarodó irány biztosítható a csomópontban, senki nem kényszerül kerülőútra.  A jelzőlámpás kialakításnak köszönhetően a városkapu a forgalom dinamikájának megfelelően működtethető. Másképp fog működni egy nyári péntek délután, egy hétköznapi strand bezárást követően, vagy vasárnap a hazafelé meginduló forgalom esetén. Megint csak másként szezonon kívül, vagy éjszaka – ismertette a szakember.

A tervezett jelzőlámpás körfogalom a 71-es főút és a Germering utca jelenlegi csatlakozásában helyezkedik el. A város közlekedési koncepciójához igazodva a csomópontot úgy kellett kialakítani, hogy a Balaton utcai szintbeni vasúti átjáró is megszüntethető legyen egy új vasúti híd építésével a 29-es számú Szabadbattyán–Tapolca vasútvonalon. A Balaton utca különszintű átvezetése miatt a tervezett jelzőlámpás körforgalmat – magassági értelemben – közel 5 méterrel a jelenlegi 71-es főút szintje alá tervezték, hozzá igazítva a csatlakozó utak hossz-szelvényeit is.

A körpálya külső sugara 27 méter, a kétsávos útpályák közötti belső zöldterület 17 méter sugarú, középpontja a 71-es főút és Germering utca jelenlegi csatlakozásába került. Gyalogos és kerékpáros átvezetés a csomópontban a 71-es főút Balatonfüred felőli ágán és a Germering utcán található.

A csomópont tervezésének kiinduló pontját tehát az új vasúti híd geometriája adta. A híd építési feltételeit a terület geotechnikai adottságai határozták meg. A tervezett keresztezés helyén mintegy 6 méter vastagságban mészkőtörmelékes sovány-közepes agyag feltöltés található, alacsony belső súrlódási szöggel. Ilyen jellegű feltöltés esetén − a hídprovizóriumok szokásos nyílástartományát figyelembe véve − csak a töltés szilárdításával lehetett volna biztosítani a provizóriumok beépítését.

Tekintettel a töltés szilárdítás egyedi, magas költségű technológia igényére, és a provizórium rendelkezésre állásának kockázatára a híd terveket teljes forgalomzár melletti építéssel készítették el. Az organizációs tervek alapján a híd megépítése két hónapos teljes vágányzár mellett megvalósítható, mely intervallum a MÁV által kijelölt vágányzári lehetőségekkel összhangban volt.

A csomópont építéséhez kapcsolódóan két kisebb műtárgyat is érdemes megemlíteni. Az egyik a 71-es főút 36+977 kilométerszelvényében lévő balatonfüredi Koloska-patak 1969-ben épült egynyílású hídjának átépítése. A híd felújításának esedékessége mellett átépítése az átvezetett főút hossz-szelvényi változása miatt vált szükségessé. A hídon az alépítmény megtartásával a felszerkezet cseréjét tervezte a FŐMTERV.

A másik műtárgy tervezésére a kialakuló nagy szintkülönbség miatt volt szükség, ugyanis a csomóponthoz kapcsolódóan a kerékpár- és gyalogos utak – közte a Balatoni Bringakör érintett szakaszának – tervezése is a feladat része volt. A Balaton Bringakör a Germering utcán éri el a 71-es főutat, ahol annak a Balaton felőli oldalán vezet Csopak irányába, ahol az út és a kerékpárút közötti szintkülönbség áthidalására 96 méter hosszon gabion támfalat terveztek.

A tervezés során minőségi zöldfelületek létrehozására törekedtek, locsolóhálózat tervezésével és a meglévő értékes faállomány megóvásával. Ezért a helyi építési szabályzattal összhangban a csomóponttól délre található Kisfaludy Üdülőszövetkezet ingatlanját parkosításra igénybe vették.

A Környezetvédelmi Hatásvizsgálati eljárás közmeghallgatási szakaszában az érintett lakosok képviselőinek kezdeményezésére – közösségi tervezés keretében – a csomópont építésekor kikerülő töltés anyag beépíthető részéből zajvédő töltés épül az üdülőszövetkezet telke elé. Ez egyrészt csökkenti az elszállított föld mennyiségét, és ezzel együtt a szállítás környezeti terheit, másrészt elválasztja a közterületet a magánterülettől és ezzel védettebbé tehetők a nyaraló ingatlanok kertjei.