Év Balatoni Háza 2022 – az egyik különdíjas az akarattyai új templom lett

Az Év Balatoni Háza 2022 építészeti díjpályázaton az egyik főszervező, a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) különdíjasa a Szabó György (ITT-OTThon Bt.) által tervezett balatonakarattyai új református templom lett. A 2023. március 23.-i díjátadó ünnepségen a NABE-t képviselő Daubner Anita laudációja hangzott el. (A díjpályázatról, és a többi díjazottról itt írtunk.)

Nők a Balatonért Egyesület különdíjasa, a Balatonakarattyai református templom (Forrás: Balatoni Szövetség)

 

A NABE laudációja:

Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt került sor a templom felszentelésére, melynek felépülése egy példaértékű összefogás eredményeként jöhetett létre.

2017-ben, a reformáció 500. évében a helyi református közösség állami támogatásból megkezdhette a tervezést, építkezést. Az építész tervező pályázati úton került kiválasztásra. A hívek adományaiból sikerült a templom harangját és az orgonát megvásárolni.

Az idelátogatót a különleges formájú templomtér és a vertikális tengely, a torony látványa fogadja, köztük a bejárattal, így takarva a kiszolgáló funkciók alacsonyabb lapostetős tömegét.

A hazatérő tékozló fiú és a hazaváró Atya ölelése jelenik meg szimbolikusan a templomteret határoló falaknál. A beltéri íves fal vonalát követve sorakoznak az ülőhelyek, gyújtópontjukban az úrasztalával. Erre válaszol a szemközti hasonló, íves fal a szószékkel.

Ebből az alapgondolatból adódott, hogy ez a két ív kirajzol egy magvacska formát és a tetőben egy levél alakot, ami már az ige magvát és a belőle kihajtó új életet is jelképezi. Ezekre reflektáló idézetek olvashatók a templomtérben: a karzaton, a szószéken és az úrasztalán.

A padló téglaburkolatának köríves fektetése, valamint a székek elhelyezése is a templomtér centrális mivoltát hangsúlyozzák. Felfigyelhetünk a padlón az úrasztala körüli koncentrikus körökben elszórtan elhelyezkedő egyedi gyártású, pecsétes téglákra, melyek ősi keresztény szimbólumokat ábrázolnak. Olyanok, mintha a szószék felől szétszórt, elvetett magok, az ige magvai lennének.

A templomtér intimitását a tömör, magukhoz ölelő falívek, felfelé való nyitottságát pedig az e fölött megjelenő nagyvonalú üvegezett sávok adják.

A templomtorony különleges, felfelé rézsút szűkülő tömege és könnyed faszerkezetű toronysisakja, a református templom (és harangláb) építési hagyományokat idézi, alaprajza a templomtér mag mintáját ismétli meg.

Az épület homlokzati anyaghasználatában a puritán református hagyományokat követi. A helyi terméskő lábazat, vakolt fehér falak, látszó faszerkezetek, cserép héjalás révén az épület különleges formája ellenére a templomot a településképbe illesztik.

Az épület az utcavonaltól visszahúzva került elhelyezésre, így a 71-es főút mellett egy közforgalom előtt megnyitott pihenőpark került kialakításra a meglévő értékes faállományt megtartva. Kellemes látványt nyújtanak a templommal harmonikusan, ívesen összefonódó burkolt felületek a mellettük elhelyezett utcabútorokkal, padokkal.

Az épület nagy érdeme, hogy méretével és megjelenésével beleilleszkedik a településképbe és rendezett környezetével is hozzájárul Balatonakarattya község épített környezetének megújulásához.

A különdíjas balatonakarattyai református templom belső tere (Forrás: Balatoni Szövetség)