Európai uniós támogatással újulhatnak meg a Bakony–Balaton Geoparkhoz tartozó földtudományi természeti értékek

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 246 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével újítja meg a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékeket. A beavatkozások elsősorban élettelen természeti értékeket jelentő geohelyszíneket érintenek, de pozitív hatással lesznek a kapcsolódó élőlények közösségeire, élőhelyeire is – tájékoztatott közleményében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geohelyszínek fejlesztését megvalósító projektje 2023. június 12-én megvalósítási fázisba lépett. A fejlesztés eredményeként egyrészről 16 barlang – köztük a fokozottan védett Csodabogyós-barlang, Szentgáli-kőlik és a Tihanyi Forrás-barlang – bejáratának természetvédelmi szempontok szerint kivitelezett, biztonságos lezárása valósult meg. A barlangkiépítések során járatok és bejárati szakaszok denevérbarát biztosítása, omlásveszély elhárítása, rozsdamentes létrák beépítése, a korábban beszerelt korrodált műtárgyak cseréje történt meg a barlangi képződmények megóvása és a barlangkutatók biztonsága érdekében, továbbá egyes víznyelőbarlangok esetében szűrőgátak is készültek az eltömődés elkerülése érdekében.

A pályázat másik fő tengelyét a földtudományi jellegű természetvédelmi területek (részben földtani alapszelvények) rekonstrukciós munkái jelentik Várpalota, Felsőörs, Úrkút és Sümeg településeken.
Ezek során védőtetők felújítása, újak létrehozása valósul meg a Várpalotai homokbánya, a Sümegi Mogyorós-domb őskori kovabánya és a Felsőörsi rétegtani szelvény védelme érdekében. Az Úrkúti-őskarszt területén pedig egy új fémszerkezetű lépcső építésével új látogatói útvonal kiépítése történik meg. A rekonstrukciós munkák során az alapszelvények láthatóságának és vizsgálhatóságának megteremtése mellett az arra érdemes kőzetfelszínek szükséges mértékű tisztítása, terelő- és védőkorlátok létesítése, korábbiak javítása is megvalósul.

A projekthelyszíneken célzott szemléletformálási tevékenység keretében tervezünk a látogatók számára ismereteket átadni a földtudományi örökségünk védelméről, bemutatásáról. Ezen belül tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, tanösvények kerülnek kialakításra, illetve megjelentetésre kerül egy kiadvány az ismeretterjesztés és a földtudományi természeti értékek jelentőségének kommunikálása céljából.

A pályázat célja, hogy a BfNPI alaptevékenységének megfelelően, az általa alapított és fenntartott Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzése hosszú távon biztosított legyen. A pályázat jellegéből fakadóan új munkahelyet nem teremt, megvalósulása a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez járul hozzá – olvasható a közleményben.