Elkészült Csopak képviselő-testületének Manifesztuma a vízparti területekről

Képviselőtársaival szükségét érezték, hogy világosan és egyértelműen megfogalmazzák azokat az alapvető irányelveket, amelyek meghatározzák a működésüket, döntéshozatali folyamataikat a jövőben. Fontos, hogy mindenki értse, milyen célokért dolgoznak, még akkor is, amikor a jogszabályok, vagy kommunikációs félreértések homályosítják el a mindennapi történéseket – kezdi minapi bejegyzését Csopak polgármestere. Ambrus Tibor több pontban írta le a testület döntését a tervezett vízparti fejlesztések irányelveivel kapcsolatban. 

A polgármester szerint így született Csopak képviselő-testületének tizenöt pontból álló Manifesztuma a vízparti területekről, melyet változtatás nélkül közlünk:

 • 1. Az „Apáca strand” továbbra is a közösségé lesz, mint közpark.
 • 2. Nem engedünk a beruházói nyomásnak.
 • 3. Kibővítjük az „Apáca strand” területét.
 • 4. A közparkban nagyobb teret kapnak a pihenők, a fürdőzők, a
  kutyatulajdonosok.
 • 5. Megőrizzük az élővilágnak otthont adó természeti
  környezetet, a nádast.
 • 6. Nem engedünk nád irtásával járó fejlesztéseket.
 • 7. Megvédjük a még érintetlen, beépítetlen partszakaszt.
 • 8. Új műtárgyakat csak a meglévő partvédőművel rendelkező
  szakaszon engedünk létesíteni.
 • 9. Támogatjuk – a környezetvédelmi hatóságok által is
  engedélyezett – horgászcsónak-kikötő megvalósulását.
 • 10. Horgászcsónak-kikötőt úgy engedélyezünk, hogy a fő
  mólórész közforgalom elől el nem zárható legyen és rajta
  horgászállások legyenek kialakítva.
 • 11. Megkönnyítjük a vízi sporteszközök vízre helyezését sólya
  kialakításával.
 • 12. Csak úgy támogatunk partra merőlegesen tervezett
  műtárgyakat, ha már meglévő partvédő műhöz csatlakozik és
  áramlástani vizsgálatok igazolják a vízáramlás zavartalanságát.
 • 13. A vitorlások kikötésére épített műtárgyak nem nyúlhatnak túl a
  Csopakon már meglévő kőgát partvonaltól mért távolságánál.
 • 14. Új hajóhelyek létesítését csak a kőgát part felőli oldalán tartjuk
  elfogadhatónak.
 • 15. Csak olyan elképzeléseket fogunk támogatni, amely lehetővé
  teszi, vagy nem akadályozza egy vízbenyúló sétány és azon
  elhelyezkedő közforgalmi kikötő megvalósulását.