Az éghajlatváltozás Balatonra gyakorolt hatásait vizsgálják

Az éghajlatváltozás Balatonra gyakorolt hatásainak vizsgálatára nyert forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma.

A 300 milliós projekt célja az utóbbi évtizedben gyakoribbá váló időjárási szélsőségek által a Balaton vízkészletében, vízminőségében, élővilágában előidézett változások vizsgálata, továbbá a vízszintszabályozás összehangolása az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal, illetve a szélsőséges balatoni vízállások negatív hatásainak mérséklésére intézkedési javaslatok megfogalmazása – írja a konzorcium sajtóközleménye.

A Balaton vízháztartását alapvetően meghatározó természeti jelenségek a csapadék, a hozzáfolyás, illetve a párolgás. Ezek közül a természeti jelenségek közül a Balatonba torkolló vízfolyások által szállított vízmennyiség, vagyis a hozzáfolyás mutatja a legnagyobb változékonyságot. Az 1980-as évek első felétől az éves hozzáfolyás értéke szignifikánsan csökken, ami arra enged következtetni, hogy megváltoztak a Balaton vízgyűjtő-területén a lefolyási viszonyok.

A csapadék hosszú távú idősorait vizsgálva pedig az állapítható meg, hogy az 1970-es évektől nagyobb számmal fordulnak elő az átlagosnál szárazabb évek. Ennek ellenére az éghajlatváltozást kutató szakemberek véleménye szerint sokéves viszonylatban nem változik a csapadék átlagos mennyisége, azonban az eloszlása szélsőséges lesz.

Azok az időszakok, amikor egy-egy vízháztartási tényező (pl. a csapadék mennyisége, a párolgás mértéke) tartósan és jelentősen eltér az átlagostól, szélsőséges helyzetet teremtenek a tó vízjárásában.

A stabilabb üdülési célú vízhasználatokat támogató állapot elérése érdekében szükséges a vízszint-szabályozás felülvizsgálata, a teljes vízgyűjtő területen történt beavatkozások és a globális éghajlatváltozás hatásának figyelembevételével, ami segíthet a mederben való többlettározás helyes kihasználásának meghatározásában.

Vizsgálni szükséges a maximális vízszint emelésének hatásait a parti területekre, a művi létesítményekre, a vízrendezésre, a tó és a vízparti területek növény- és állatvilágra. Jelen projekt a klímaváltozás Balatonra gyakorolt hatásán túl vizsgálni és felülvizsgálni kívánja a stabilabb üzemeltetéshez szükséges paramétereket, illetve ezek gazdasági hatásait is, feltárva a pozitív és negatív tényezőket – áll a sajtóközleményben.

Az adatokat és azok kiértékelését a beszerzésre kerülő monitoring és informatikai eszközök biztosítják. A beszerzett eszközök a későbbiekben hozzájárulnak a zajló folyamatok pontosabb megismeréséhez.