Átadták “A Balaton Régió Közbiztonságáért” idei díjait

A Balaton Régió Közbiztonsági Testülete által alapított „A Balaton Régió Közbiztonságáért” díjat idén elnyertek: Beck Péter r. őrnagy, őrsparancsnok (Marcali Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály Balatonkeresztúr Rendőrőrs), Dr. Horváth István r. ezredes, kapitányságvezető (Keszthelyi Rendőr-főkapitányság), és Hegedűs Szabolcs tű. zászlós, különlegesszer-kezelő (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság). Az elismeréseket Siófokon adták át.

A díj egy képzőművész által e célból alkotott plakettből, a plaketthez tartozó névre szóló dísz-oklevélből, valamint pénzjutalomból áll.

A díjakat 2019-ben 17. alkalommal adták ki, a mai díjazottakkal együtt eddig 53-an nyerték el.

 

A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjkiosztó ünnepségén elhangzott laudációk:

1.

Beke Mária r. őrnagy, a Marcali Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője javaslatára és Molnár Gábor r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya ajánlására a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének díjbizottsága döntése alapján 2019-ben a „Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesül Beck Péter rendőr őrnagy, a Marcali Rendőrkapitányság Balatonkeresztúr Rendőrőrs őrsparancsnoka.

Beck Péter r. őrnagy Marcaliban született 1980.-ban. 2001 szeptemberében szerelt fel az SMRFK Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára, mint nyomozó. 2008 augusztusától 2009 április végéig a Marcali Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán főnyomozó státuszban látta el szolgálatát. Több, mint 10 éve a Balatonkeresztúri Rendőrőrs Őrsparancsnoka. Az önkormányzatokkal, azok vezetőivel való kapcsolata kiemelkedő, a kapott visszajelzések alapján kiválóan teljesíti feladatait. Kiterjedt, széleskörű személy- és helyismerettel rendelkezik az őrs területén, az ott élő emberek ismerik, bizalommal fordulnak hozzá segítségért. Szolgálata nem ér véget a munkaidő végeztével, rendszeresen segít, együttműködik kollégáival. A fiatalabb beosztottak munkáját, intézkedéseik hatékonyságát a közterületen való rendszeres szolgálatával, példamutató magatartásával is fejleszti. A nyári turisztikai idényben a meglévő magas elvárásokat percíz, pontos, gyors végrehajtással, a település közterületein személyes jelenlétével, az itt nyaralók, pihenni vágyók biztonságának és megelégedettségnek szem előtt tartásával látja el feladatát.

2.

Nádai Tamás tű. őrnagy, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka javaslatára és Dányi Béla tü. dandártábornok, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának felterjesztésére a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének díjbizottsága döntése alapján 2019-ben a „Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesül Hegedűs Szabolcs tűzoltó zászlós, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának különlegesszer-kezelője.

Hegedűs Szabolcs 1978-ban Veszprémben született. 1993-ban – 15 évesen – a Balatonfüred Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ifjúsági tűzoltójaként került a tűzoltói életpálya közelébe. 1997-ben a Balatonfüred Város Önkormányzati Tűzoltósága megalakulásakor került a tűzoltóság állományába gépjárművezetői beosztásba.

Balatonfüred Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületében 5 évig látott el elnöki tisztséget. Az Egyesület elnökeként, a szervezetet a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátásában fejlesztette egy magasból mentő szerrel, mely amellett, hogy a környék magas épületeiben keletkezett események felszámolásában vesz részt, a 2017 nyarán lecsapó viharos időjárás következményeinél, az egész észak-balatoni régióban bevetésre került. Nagy figyelmet fordít az önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület szakmai színvonalának fejlődésére, az állomány felkészítésére. Munkásságával az ifjúság nevelése, a jövő tűzoltó generációjának képzésével, magas szakmai tudásával, elhivatottságával kiérdemelte, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától a „2016. év Veszprém Megye Önkormányzati Tűzoltója” elismerést kapott, valamint 2019-ben a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható „Az év Veszprémi Tűzoltója” címet vehette át.

3.

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság főkapitánya felterjesztésére a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének díjbizottsága döntése alapján 2019-ben a „Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesül Dr. Horváth István rendőr ezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője.

Dr. Horváth István 1958-ban született Nagykanizsán. 1980 szeptemberében a Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként kezdte hivatásos pályafutását. 1989 júniusától a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozója, főnyomozója, majd a Zala MRFK főnyomozója volt. Később a BRFK Vizsgálati Főosztályára is vezényelték. 1997. július 1-jétől a Nagykanizsai Rendőrkapitányság megbízott, majd kinevezett kapitányságvezetője volt. 2004 július 31-i hatállyal nyugállományba vonult. 2008 szeptemberétől ismét szolgálatba állt, a Zala MRFK Ellenőrzési Szolgálat kiemelt főellenőreként. 2012.-től a Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője lett, mely beosztást azóta is betölti.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a turisztikai szezonban – elsősorban Keszthelyen, Hévízen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön – megsokszorozódik az ott tartózkodók, pihenni, üdülni vágyók száma. A növekvő közbiztonsági kihívások a kapitányságvezetőtől folyamatos szervező – elemző munkát, a felmerülő problémákra történő gyors reagálást, követeltek meg, amelyet nagy szakértelemmel teljesít. Gyakran vállalt szerepet a konkrét feladatok végrehajtásában, ebben sem a hétvégi, sem pedig az éjszakai időpontok nem gátolták meg.    A személyes példamutatással megteremtett klasszikus vezetői – nem pedig csak irányítói – munkájának köszönhetően a turisztikai idény időszakában is biztosítani tudta a rendőri alapellátás zavartalanságát, a közrend, közbiztonság negatív szélsőségektől mentes, jó szintű fenntartását.”