Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztek Marcaliban (sonline.hu)

A plébániatemplomba Kiss Iván címzetes prépost, plébános vezetésével a hittanos és a ministráns gyermekek egy-egy szál piros rózsával, kenyérrel és koronával vonultak be az ünnepi szentmisére.


A lelkipásztor szentbeszédében Árpád-házi Szent Erzsébet példáját hangsúlyozta, aki Krisztus példáját követve a szegények szolgálatának szentelte életét. Kérte a helyi híveket, hogy gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit és kövessék fiatal magyar királyleány példáját: „a szomjazóknak inni, az éhezőknek enni adjanak”. Napjaink szegényei között azonban vannak olyanok is, akik például a mindennapi megélhetés mellett, a rezsi költségek kifizetésének problémáival is küszködnek ebben a zűrzavaros világban. Éppen ezért az istentiszteleten – az ország valamennyi katolikus templomához hasonlóan – adománygyűjtést is tartottak a rászorulók javára a Marcali Karitász Csoport tagjainak közreműködésével. A perselyadományokból befolyó összegből készítik el többek között a karácsonyi ajándékcsomagokat is a helyi szegényeknek. Az adományokat – a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan – majd karácsony előtt fogják kiosztani a rászorulóknak a plébániatemplomban. Azoknak, akik mozgásukban, vagy életkoruknál fogva mozgáskorlátozottak, nekik a karitász aktivistáik természetesen házhoz fogják vinni a csomagokat. Az ünnepi szentmisén Balogh Bálint kántor, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre. Tóth Eszter Ágnes, gimnáziumi tanuló pedig Sík Sándor: Jézus Krisztus című versét mondta el.