Adóváltozások Balatonszemesen és Balatonőszödön januártól

Nem lesz adóemelés Balatonszemesen, megszűnik ugyanakkor a telekadó-mentesség.  Balatonőszödön emelik az építményadót és szintén szűkítik a telekadó-kedvezményt januártól. Erről döntött a település képviselő-testülete legutóbbi ülésén.

Balatonőszödön, az I: övezetben (a vasút és a Balaton között) a jelenlegi 600 forintról 700-ra, a II. övezetben (a vasúttól délre) 500 forintról  550 forintra emelkedik a négyzetméterenként fizetendő építményadó mértéke 2019. január 1-től. Változik továbbá a telekadóban érvényes 50 % kedvezmény is, amely eddig a magánszemélyeket illette meg, 2019. január 1-től viszont csak a Balatonőszödön életvitelszerűen tartózkodó magánszemélyek vehetik igénybe.

Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2019. évre a jelenleg érvényes adómértékeket hagyta jóvá. Az adóbevételek stabilizálása érdekében viszont megszüntette azt a telekadó mentességet amely, a jogerős építési engedély alapján beépíthető lakó-, illetőleg üdülőtelkekre biztosított mentességet az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított két évig – számol be decemberi számában Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja, a Hírmondó. Az építmény és telekadóból az kivetettnél kevesebb folyt be októberig, a kiesés abból ered, hogy befejeződött a Vadvirág Kemping tulajdonosainak felszámolási eljárása és vagyoni fedezet hiányában a 2018. évi adó nem került a felszámoló által befizetésre.

Az előző évhez képest az iparűzési adóban is tapasztalható visszaesés, melyet az okoz, hogy a vasútépítő cégek településen folytatott munkavégzése jelentősen csökkent

Bevételeink növelése és ezzel párhuzamosan a hátralék mértékének csökkentése érdekében, továbbá a közös teherviselés elvének érvényesülése érdekében továbbra is szükséges a hátralékok behajtását magas fokú szigorral kezelni. Mindkét településen, november elején kapták meg a hátralékos adózók felszólító levelünket, a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén a továbbra is hátralékos adózók listáját közzé fogjuk tenni és végrehajtási eljárást indítunk – írja a beszámoló.