BAHART: négy nap maradt az egyezkedésre

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) 1,424 milliárd forintos részvénycsomagjának államhoz visszakerülése ügyében négy munkanapot kapott a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, hogy január 31-ig megállapodjon a tulajdonos településekkel. Ha ez megtörténik, az állami részesedés tulajdonosi jogait a Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolja majd. Az érintett önkormányzatok várhatóan a január 29-i, vagyis a holnapi közgyűlésükön hozzák meg döntésüket.

A Bahart törzstőkéje 4 milliárd forint, vagyis az állam valamivel több mint egyharmados tulajdoni hányadra tehet szert a döntéssel a cégben.

A múlt pénteken megjelent kormányhatározat értelmében kerülhet vissza az államhoz az önkormányzati tulajdonban lévő Bahart 1,424 milliárd forint névértékű részvénycsomagja cserébe azért, mert elengedik a 21 tulajdonos tóparti település hasonló nagyságrendű tőkeemelési kötelezettségét.

A kikötővel rendelkező balatoni önkormányzatok hajdan ingyenes állami vagyonjuttatással váltak tulajdonossá a hajózási társaságban, bizonyos megkötésekkel. A tőkejuttatási kötelezettségük többször halasztott, utolsó határideje 2019. január végén lejár, addig kell dönteniük, elfogadják-e az állami ajánlatot.

 

A Magyar Közlönyben 2019. január 25-én megjelent kormányhatározat teljes szövege:

A Kormány 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozata a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról

A Kormány az  államnak a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény 3.  § (3)  bekezdés c) pontjában foglalt feladatára figyelemmel, a balatoni menetrendi személyhajózással, a komp- és révközlekedéssel, a közösségi használatú vízi létesítmények (strandok, közforgalmú kikötők) karbantartását elősegítő műszaki flotta működésével kapcsolatos feladatok ellátása során felmerülő állami szerepvállalás szükségességének erősítése és az  egyes korszerűsítések hatékonyabb megvalósításának elősegítése céljából – összhangban a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztési koncepciójával – az alábbiakkal ért egyet:

  • 1. a magyar állam és az  érintett önkormányzatok között 2008. október 27-én létrejött ingyenes részvény átruházási megállapodás (a  továbbiakban: korábbi megállapodás) – és annak módosításai – előtti állapot részleges helyreállítása céljából felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján a  magyar állam nevében egyeztetést folytasson, és kössön megállapodást a részvényeket tulajdonló önkormányzatokkal akként, hogy az önkormányzatokat a korábbi megállapodás alapján terhelő 1 424 000 000 forint tőkejuttatási kötelezettség elengedése mellett a  Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Balatoni Hajózási Zrt.) 1 424 000 000 forint névértékű részvénycsomagja az önkormányzatok részéről a magyar állam javára ingyenesen átadásra kerüljön; Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: az egyeztetések tekintetében azonnal, a megállapodás tekintetében 2019. január 31.
  • 2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt megállapodás megszületése esetén – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen elő jogszabály-módosítást és tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Balatoni Hajózási Zrt.-ben létrejövő állami részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerüljön kijelölésre; Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke Határidő: az 1. pont szerinti megállapodás létrejöttét követően azonnal
  • 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásáról. Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke. Határidő: 2019. február 28.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök