Változik a Balaton-régió társadalma: polgármesterekkel készítenek felmérést kutatók

A Balaton térségében új globális kihívások regionális lecsapódásával szembesülhetünk. A Balatoni Integrációs Kft. kutatásba kezd a kiemelt üdülőrégió településvezetőit június-júliusban felkeresve, hogy felmérje egyebek közt a világjárvány, a háború és a betelepülési hullám hatásait – számolt be Fekete Károly, a társaság társadalomtudományi kutatócsoportjának tagja a hirbalaton.hu-nak.

 

Az elemzők már a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos vizsgálat eredményei kapcsán is rámutattak arra, hogy a kiemelt üdülőrégióban egy jelentős arányú és gyors ütemű betelepülési hullám indult meg, melynek hatásai jelentősen túlmutatnak a térség fizikai környezetére mért hatásokon. Átalakulhat a helyi társadalmak belső szerkezete, új szolgáltatásokra lehet szükség, átformálódhat a régió gazdasága, munkaerőpiaca. A térségnek a koronavírus járvány mellett azzal az újabb kihívással is szembesülnie kell, hogy elérik a az orosz-ukrán háború társadalmi-gazdasági következményei.

Annak érdekében, hogy az aktuális problémákat a társadalomtudomány eszközrendszerével feltárják, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) megbízta a Balatoni Integrációs Kft.-t azzal, hogy széles spektrumon végezzen adatgyűjtést és készítsen részletes feltáró elemzést a kiemelt térségben.

A statisztikai adatok elemzése mellett a kutatók ez alkalommal is számítanak a polgármesterek,  önkormányzati tisztségviselők helyismeretére és információira egy kérdőíves felmérés keretében.

Mint arról hírt adtunk, e munkával párhuzamosan a térség állandó lakossága attitűdjeinek felmérése is megtörténik egy 1000 fős reprezentatív minta megkérdezésével. Utoljára ilyen átfogó lakossági vizsgálatot éppen két évtizede végzett a Balatoni Integrációs Kft.

A mostani kutatómunka eredményeit pedig várhatóan 2022 őszén-telén ismerhetik meg az érdeklődők.

 

Korábbi kutatások, eredmények

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportja a korábbi években több alkalommal felkereste a Balaton régió polgármestereit, önkormányzati vezetőit egy-egy személyes interjú, kérdőíves felmérés kitöltése erejéig. 2018-ban a Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtható fejlesztési támogatások és a pályázati rendszer finomhangolása volt a munka célja, míg 2020-ban a COVID-19 járvány térségi, főként önkormányzati szférát ért hatásait vizsgálták a kutatók.

A 2018-as munka kézzelfogható eredménye volt, hogy a BFT által alkalmazott pályázati értékelési rendszer problémaérzékenyebbé vált a kistelepülések felé. A COVID-19 járvány térségi hatásait vizsgáló tanulmány pedig több szaklapban és számos konferencián kapott tudományos valamint szakpolitikai publicitást, amellett hogy eredményei beépültek a kiemelt térség 2021–2027 közötti időszakra szóló fejlesztési stratégiájába.