Utcamesék Alsóörsről (alsoors.hu)

Cikksorozatot indít hamarosan Alsóörs honlapján Kovács Piroska és Novák Edit. A pedagógusok arra vállalkoztak, hogy egy helytörténeti séta keretében mutassanabe – a teljesség igénye nélkül – néhány olyan személyt, akik kiérdemelték az utókor háláját oly módon, hogy Alsóörsön közterület névadóivá váltak.

Az elnevezésnek szigorú szabályai vannak, melyet az aloors.hu olvasói részletesen megismerhetnek.

Rendelkezések a közterületek elnevezéséről

A témával kapcsolatos szabályzás Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő – Testületének hatáskörébe tartozik. Célja, hogy a település közigazgatási területén legyen egységes a közterületek elnevezése, az utcanév és a házszámtáblák elhelyezésének rendje. Az utca gyűjtőnév magában foglalja a tér, köz, park, lépcső, liget stb. megnevezést is. A házszámozásra vonatkozó szabály: az adott utcára kell néznie, bejáratával arra kell nyílnia.
Az elnevezés célja az egyértelmű tájékozódás lehetősége, a több ágú utcák minden ágát el kell nevezni. Minden házszámnak utcához kell tartoznia. Az utcanévnek a teljes családi nevet és az utónevet (vagy csak annak kezdőbetűjét) kell tartalmaznia.
Élő személyről TILOS közterületet elnevezni, kiemelkedő személyről 25 évvel halála után lehet (vannak olyan országok, ahol 100 év ez a határ).
Általános szabály a közérthetőségre, tömörségre való törekvés, valamint az utcakép és az elnevezés összhangja. A helyi vonatkozásokat előnyben kell részesíteni!
A házszámokat jól látható helyre, egységesen kell elhelyezni a település középpontjától távolodva, vonalszerkezetű utcáknál a jobb oldalon a páratlan, balról a páros számokat feltűntetve. Idegenforgalmi szempont az utca elejének, végének és betorkolásainak jelölése, térképek kihelyezése.

Néhány tudnivaló az alsóörsi hatásköri és eljárási szabályokról

Utcák elnevezésére és annak megváltoztatására javaslatot alsóörsi székhelyű bejegyzett civil szervezet, települési képviselő, a településen ingatlannal rendelkező személy tehet.
Új utcák kialakítása esetén a névadási igényt a vonatkozó terv vonatkozó tervlapja tartalmazza, meglétéről a főépítész gondoskodik.
Új névtáblák felszereléséről, eltávolításáról az önkormányzat településműködtetési feladatait ellátó költségviselő szerv gondoskodik.

Eddig a bevezető. A következő hónapokban Önök rendszeresen olvashatnak az alsóörsi utcák névadóiról, olyan személyekről, akik életükkel és munkásságukkal kiérdemelték, hogy az utókor hálája övezze emléküket.