Újabb értékes ingatlannal gyarapodhat Balatonföldvár

Balatonföldvár Önkormányzata eddigi történetének legnagyobb összegű ingatlan vásárlására készül a város. Az ehhez szükséges hitelfelvételről egyhangú szavazással döntött a képviselőtestület.

A városközpont elavult, a 21. század elvárásainak nem megfelelő, ezért az ott található épületegyüttes (Keringő)elbontásra kerülne. Helyére modern, városképbe illeszkedő üzletek,az emeleti részen pedig hotel, motel funkciójú, szintén idegenforgalmi céllal hasznosítható szolgáltatóegységek kerülnének kialakításra. A városközpont rehabilitációja vagy pályázati forrásból vagy külső tőke bevonásával történne meg – írják a város honlapján.

Ez az új turisztikai fejlesztési elképzelés nem csak Balatonföldvárnak, hanem az egész déli partnak meghatározó idegenforgalmi látnivalója lehet a következő időszakban. Korábban a központi park egy szegletébe tervezett élményalapú tematikus látogatóközpont, az új elképzelések szerint már a több ezer alapterületű ingatlan(Keringő) egy részén kerülne kialakításra. Tehát a balatonföldvári 397/8 hrsz-ú ingatlan megvétele a „Boldog békeidők nyarai” elnevezésű turisztikai fejlesztési elképzelés megvalósítása céljából is szükséges.
Az ingatlanegyüttes megvásárlása részben önkormányzati önerőből, részben fejlesztési hitelből történne, amit teljes egészében ingatlan vásárlásra fordítana az önkormányzat. Ezzel is növelve a város vagyonát. (A hitel fedezete maga a megvásárolt ingatlan.) Mindkét beruházás bevételt termel a városnak és figyelembe veszi a zöldterületek megóvását.