Új fenntartó és bővülő képzés Keszthelyen (zaol.hu)

Új fenntartóval folytatja működését a korábbi Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola, ezzel együtt az intézmény neve is megváltozott és új képzések elindítását tervezik.

 

Már a Premontrei Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Keszthely nevű intézményben kezdhetik meg a tanévet a diákok. Év elején hírt adtunk arról, hogy az intézmény eddigi fenntartója, a Szociális Missziótársulat a Csornai Premontrei Apátságnak ajánlotta fel a működtetést (az iskola épülete eddig is a rend tulajdonában volt), mert a szerzetes nővérek már idősek. Az iskola igazgatója Balogh Csaba lett (a korábbi igazgató, Kiss Katalin nyugdíjba vonult). A matematika-testnevelés és informatika szakos pedagógus megbízatása öt évre szól. Korábban tanított általános és középiskolában, egyetemen és felnőttképzésben, s intézményvezetői gyakorlata is van.

– Ebben a tanévben nem történik változás a képzési szerkezetben: mezőgazdasági, vendéglátó, élelmiszeripari és szociális szakokon folyik az oktatás, és esti, érettségire felkészítő képzés is van. A tanári kar új kollégákkal bővült. A célunk olyan szakmai képzést folytatni, hogy a tanulók a munkaerőpiacon megállják a helyüket, legyen biztos jövőjük – emelte ki az igazgató. Hozzátette: szeretnének még jobban nyitni a város felé.

– Rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat szeretnénk szervezni, s meghívni ezekre a város lakóit és a többi iskola tanulóit is – mondta Balogh Csaba.

Az iskolában – melynek jelenleg száz körüli tanulója van – a következő tanévtől szakgimnáziumi oktatást indítanának és új képzéseket informatikai és pedagógiai szakmákban. Ehhez szükség lesz az informatika tantermek és a tanári kar további bővítésére. A most induló tanévben is lesznek fejlesztések: rendbe teszik az eddig használt hátsó bejáratot és az udvart. Az egyházi fenntartású iskolában fontos szerepet kap a vallás, ugyanakkor Balogh Csaba úgy fogalmaz: nem akarják átformálni a gyerekeket, de utat mutatnak.

– Mindenki a saját belátása szerint teszi, de mi megmutatjuk, hogy lehet hova tartozni, közösségben élni. Képviseljük az egyházi és emberi értékeket. A szívünkben ott van Isten és a hit; a szeretetnek, a megbecsülésnek, a tisztességnek ott kell lenni mindig.