Új eljárásra kötelezés a Balatoni kapu projektben: a tihanyi polgármester reagál

A Veszprém Megyei Bíróság új eljárásra kötelezte a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, ami azt jelenti, hogy az 1,1 milliárd forintos támogatást nyert „Balatoni kapu” nevű fejlesztési projekt megvalósítása nem kezdődhet el 2022-ben – olvasható Tihany közösségi oldalán Tósoki Imre polgármester közleménye, aki szerint a település végig korrektül tájékoztatott mindenkit, és közvetített ahol kellett. Ezért a projekt ellenzőinek felelősségük van abban, hogy túl későn fogalmazták meg aggályaikat. “A már megítélt és rendelkezésre álló pénzügyi támogatást, amelyre sokévi munkával, sikerrel pályáztunk, az MTÜ a szükséges építési engedélyek hiánya miatt visszavonja” – fogalmaz a polgármester.

 

Mint az a hét elején kiderült, pert nyertek a civilek, így a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak egy megismételt környezetvédelmi eljárásban meg kell vizsgálnia, hogy milyen környezeti hatásai lesznek a Balatoni Kapu elnevezésű turisztikai beruházásnak Tihanyban.

A döntésre Tósoki Imre polgármester az alábbi közleményben reagált:

“Mint ismeretes, a Veszprém Megyei Bíróság új eljárásra kötelezte a Veszprém Megyei Kormányhivatalt. Ez azt jelenti, hogy a „Balatoni kapu” nevű fejlesztési projekt megvalósítása nem kezdődhet el 2022-ben. A Balatoni Kapu projekthez a tihanyi önkormányzat 2020-ban nyerte el pályázatával a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,1 milliárdos támogatását. Az önkormányzat a terveket a jogszabályok által előírt módon, az érdekeltekkel egyeztette. A megvalósítással kapcsolatban nemleges, elutasító vélemény egyetlen hatóságtól sem érkezett.
A tervekről az elmúlt években minden helyi fórumon beszámoltunk. Ez év februárjában cikk jelent meg a helyi lapban a közlekedési problémák megoldási lehetőségeiről és a Balatoni Kapu projektről. A fejlesztési elképzelésekről számos alkalommal tájékoztattuk a települési fórumok résztvevőit és a helyi civil szervezeteket. Idén nyáron a sajtóban itt-ott megjelenő cikkekre és az azokban felvetett kérdésekre érdemi válaszokat adtunk. A helyi lakosok számára tájékoztató brosúrában foglaltuk össze a fejlesztéshez kapcsolódó információkat. A „Révbe érünk” egyesülettel felvettük a kapcsolatot, és – felkérésükre – közvetítői szerepet vállaltam a Kenderföldi fejlesztések kapcsán. Ezért a nyár közepén „az itt élők egy csoportjától” induló kampányt kicsit meglepőnek, elkésettnek és nem kellően tájékozottnak éreztem.
A bíróság döntése miatt a tihanyi rév környékének több évtizede várt és múlhatatlanul szükséges rendezése bizonytalan ideig nem kezdődhet meg. A már megítélt és rendelkezésre álló pénzügyi támogatást, amelyre sokévi munkával, sikerrel pályáztunk, az MTÜ a szükséges építési engedélyek hiánya miatt visszavonja. Ezt a forrást most más projektek finanszírozására fogják felhasználni. Ami azt jelenti, hogy a számunkra már egyszer megítélt összeg csak egy új költségvetési előirányzatkánt jelenhet meg, amihez új döntésekre lesz szükség.
Polgármesterként ezt nagyon sajnálom, hiszen ez a terv nagyban hozzájárulna a tihanyi emberek és vendégeink életkörülményeinek javulásához. A révnél tervezett parkolóval korlátozni tudnánk a településre belépő autóforgalmat, így megszűnhetne a kaotikus állapot a település belterületein. Nyáron gyakran áll a forgalom a parkolókból ki- és beálló autók miatt, percekig kell várakozni az úttesten való átkelésre, és igen magas a zaj- és porterhelés. A forgalomcsökkentés és a rendezett közlekedési állapotok megteremtése nemcsak idegenforgalmi, településképi, hanem egészségügyi kérdés is. A bírósági döntés nyomán még – valószínűleg évekig – szenvedni fogunk az átmenő forgalom következményeitől, mert ha nem tudjuk a réven érkező járműveket helyben parkoltatni, akkor be kell őket engedni a településközpontba.
A környezetvédelmi aggályokkal szemben a révi parkoló megépítése miatt csak az invazív zöld juharok kivágása szerepel a tervben, az értékesebb növényállomány megtartása és a vízparti zöldterületek rehabilitálása mellett. Környezetvédelmi okokból a parkoló csak részben kap szilárd burkolatot, és területén ugyanannyi őshonos fát ültetünk el, mint a parkolóhelyek száma.
Az ide tervezett turisztikai információs központ az évi egymilliós áthaladó; illetve ide érkező vendég igényeit elégítené ki a tájékozódás mellett alapvető vendéglátói és higiéniás szolgáltatásokkal.
Azt gondolom, hogy a jelen állapot kialakulásáért komoly felelősséget viselnek a projekt ellenzői is. A késlekedés bizonytalanná teszi a megvalósítást, és ez hátrányos minden Tihanyban élő és ide érkező vendég számára. Szerencsésebb és messze célravezetőbb lett volna, ha aggályaikat még a döntések előtt fogalmazzák meg, és jobban átgondolják, mérlegelik fellépésük negatív következményeit – amelyeket most mindnyájan viselni fogunk.
Tósoki Imre polgármester”