Új dékán a Georgikon Kar élén (Keszthelyi TV)

Július 1-től Dublecz Károly látja el a dékáni feladatokat a Pannon Egyetem Georgikon Karán. Az új dékánnak nem ismeretlen a terep, hiszen korábban már betöltötte ezt a tisztséget, most azonban – ahogy fogalmazott – az agráregyetem átalakítása miatt nehezebb helyzetben van- számolt be a Keszthelyi TV.

 

Dublecz Károly Polgár J. Pétert váltotta a dékáni székben. Az egyetemi struktúra előírja, hogy egy személy mindössze két cikluson keresztül töltheti be a dékáni tisztséget ez pedig az előző dékán esetében megvalósult. Dublecz Károly számára nem új a feladat, hiszen korábban is volt már a Georgikon Kar vezetője. Az új ciklusban is számos terve van, elsőként azonban a jelenlegi működést térképezi fel.

„Éppen most tanszékeket látogatunk végig itt a karon, részben bemutatkozunk, az új vezetés, részben pedig szeretnénk első kézből hiteles információkat kapni a kollégáktól, hogy ők hogy látják, hogy érzik, mik az adott tanszékeknek, tudományterületeknek az elvárásai, igényei, problémái. Szűkebb távon most a saját stratégiánkat próbáljuk fölépíteni , hogy milyen irányba látunk kitörési pontokat a képzésfejlesztések terén, milyen fő kutatási irányokat tudunk itt definiálni, amiben szintén erősek lehetünk hosszabb távon.” – tájékoztta a Keszthelíi Tv-t  Dr. Dublecz Károly, a PE Georgikon Kar dékánja.

A Georgikon Kar augusztus 1-ig működik a Pannon Egyetem égisze alatt, utána a gödöllői Szent István Egyetemhez kerül. A Georgikon Kar dékánja azt mondja, az átalakulás átrajzolta a terveket és az elképzeléseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Georgikon változatlan formában olvad be a gödőllői egyetembe. Kiemelte, a kar nem fog megszűnni és jelenleg nincs szó képzésekre vonatkozó racionalizálásról sem.

„Országosan csökken az agrár hallgatók jelentkezési száma, tehát az egyetem akkor kiszámolná magát, hogyha elkezdenénk csonkítani magunkat, tehát erről nincsen szó. Pont az ellenkezőjéről van szó, arról, hogy egy ütőképes, nagy intézeteket tartalmazó egyetem jön létre, amely mellé komoly fejlesztési forrásokat fognak rendelni. Ez vonatkozik a kutatásfejlesztési infrastruktúrára, a tangazdaság fejlesztésre, az épületeink rendbetételére, ami Keszthelyen szintén egy kritikus része a dolognak.” – tette hozzá a dékán.

A források jelentős része pályázatokba van építve, így azoknak a többsége meg fog valósulni – véli a kar dékánja. Ugyanakkor a jövőben fontos lesz felülvizsgálni a szakokat is annak érdekében, hogy a piaci szereplőkhöz olyan szakemberek érkezzenek, amelyekre valóban szükség van.