Turizmus – Vendégforgalom

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vendégforgalmának jellemzői a 2015. évi és a 2016. I félévi adatok tükrében

A legfrissebb vendégforgalmi mutatók értékei alapján a Balaton térsége továbbra is kiemelt státuszt élvez Magyarország határain belül. 2015-ben több mint másfélmillió fizetővendéget regisztráltak a Balaton körüli kereskedelmi szálláshelyeken, amelyhez további, mintegy 386 ezer fős nagyságrendben társul a regisztrált üzleti (korábban magán) szálláshelyeken megforduló vendégkör. A regisztrált üzleti és kereskedelemi szálláshelyeken megfordult fizetővendégkör együttes száma a tavalyi évben megközelíti kétmillió főt. Az üzleti szálláshelyeken regisztrált vendégszám mintegy negyede a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának. Ebben a volumenben lényeges változás az öt évvel korábbi állapothoz képest nincs. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma évről évre nagyobb, miközben az üzleti szálláshelyek vendégköre is bővült, de a vendégszám növekedése csak 2013-óta egyértelmű, 2010-hez képest 2013-ig alacsonyabb, illetve annál kicsivel magasabb volumenen hullámzott.

Kereskedelmi és üzleti szálláshelyek vendégforgalmának alakulása a Balaton térségében (fő)

vf_01

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2015-ben meghaladta az 5 milliót, ezzel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet a főváros után a második legmagasabb értéket produkálta. Országosan csaknem minden ötödik kereskedelmi vendégéjszaka a Balaton körül generálódott. Az üzleti és a kereskedelmi vendégéjszakák együttes gyakorisága a Balaton körül a tavalyi, 2015-ös évben több mint 6,6 millió. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2010 és 2015 között növekvő trendet jelez, de 2011-óta növekszik az üzleti szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma is.

A két értéket egymással összevetve azt látjuk, hogy az üzleti szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma kevesebb mint harmada, átlagosan mintegy 30 %-a a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka számának, és a két trendet összehasonlítva a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma lényegesen dinamikusabb ívben növekszik.

Kereskedelmi és üzleti szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alakulása

vf_02

Az országos és térségi szinten adekvátan viszonyítható kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő fél évtizedes időtávban az országos átlaggal összehasonlítva továbbra is a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területe számára kedvezőbb.

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő Magyarországon és a Balaton térségében

vf_03

2015 évben országosan a kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégéjszakáinak több mint 60 %-át a Budapest–Közép-Dunavidék régióban (főként Budapesten), 13,5%-át a Balaton térségében regisztrálták. A belföldi turizmusra kevésbé jellemző a külföldieknél tetten érhető földrajzi koncentráció, de a külföldi vendégkör esetében tapasztalt koncentráció ebben az esetben is kimutatható.

Ahogy a magyarországi turizmust általában, úgy a Balaton üdülőtérségének vendégforgalmi jellemzőit is erős szezonalitás jellemzi. 2015 során az országosan az összes kereskedelmi vendégéjszaka 15,2%-át júliusban, 16,1%-át augusztusban realizálták. A Balaton térségében ez a paraméter az országosnál is markánsabb, a kereskedelmi vendégéjszakák 25,2 %-a júliusban, 24 %-a augusztusban, vagyis összességében a vendégéjszakák mintegy fele július és augusztus hónapokban regisztrálódott. Természetesen a vendégszám részesedése is a nyári főszezonban a legmagasabb, július-augusztus hónapok együttes értéke számottevően meghaladja a Balaton térségébe érkezett, kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált éves vendégszám kétötödét.

Vendégforgalmi jellemzők 2015 évi szezonális megoszlása kereskedelmi szálláshelyeken (vendégéjszaka szám)

vf_04

Az átlagos tartózkodási idő a vendég és vendégéjszaka szám függvényében változik. A két nyári hónapban masszívan éves átlag (2015 = 3,23 vendégéj) feletti értékeket látunk. Ezt a nagyságrendet a főszezont keretező június és szeptember hónapok adatai közelítik a legjobban, ami tekintélyt parancsoló adat ahhoz képest, hogy ezekben a hónapokban a vendég és vendégéjszaka szám éves részesedése július és augusztushoz képest mérsékelt.

A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi és belföldi vendégforgalom szezonális eloszlása követi a szezonalitás térségi trendjeit. Mind a külföldi, mind a belföldi vendég és vendégéjszaka szám július és augusztus hónapjaiban a legmagasabb.

A külföldi vendégek száma januártól júniusig mérsékelten növekvő, a meredek emelkedést produkáló nyári főszezont követően élesen csökken, majd az év végéig tovább mérséklődik. A belföldi vendégek számának eloszlása hasonló ívet követ, de a vendégszám emelkedése már április és június között meredek ívet vesz, a nyári főidőszakot követően augusztus és szeptember között csökken, novemberig mérséklődik, majd az év utolsó hónapjára kis mértékben, de újra növekvő. A kereskedelmi vendégéjszakák eloszlása a vendégkör gyakoriság alakulásához igazodik.

A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma minden hónapban meghaladja a külföldiek által eltöltött éjszakák számát, kiegyenlített gyakoriság egyedül szeptember hónapban jelentkezett a 2015-ös évben.

Külföldi és belföldi vendégforgalom 2015 évi szezonális jellemzői a Balaton üdülőterületén

vf_05

Továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a külföldi és a belföldi vendégkör átlagos tartózkodási idejében. A Balaton körül megforduló külföldi vendégek kivétel nélkül minden hónapban hosszabb időt töltenek el a kereskedelmi szálláshelyeken, mint a belföldiek. Összességében a külföldi vendégek csaknem két teljes vendégéjszakával többet időznek a Balatonnál, mint a belföldiek.

Külföldi és belföldi vendégek szezonálisan megállapított átlagos tartózkodási ideje a Balaton üdülőterületén

vf_06

A vendégforgalom szempontjából legfrekventáltabb honi települések között továbbra is tartják a pozíciókat a legnépszerűbb Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten belüli települések. A kereskedelmi szálláshelyeken összesített belföldi és külföldi vendégforgalmat regisztráló mutatók szerint a tíz legnépszerűbb település között négy balatoni települést találunk. Ezek közül kettőnek a vendégforgalma a szolgáltatások jellege miatt alapvetően szezonalitástól független, ez Hévíz (rangsorban a második) és Zalakaros (rangsor szerint a hetedik), a másik kettő azonban a szezonalitás közvetlen hatásainak erőteljesebb módon kitett Balaton parti település, Siófok (rangsorban negyedik) és Balatonfüred (rangsor szerint a hatodik). Az összesített települési rangsort a főváros vezeti. A tízes toplistán Budapest és a négy említett Balaton térségi településen kívül kiemelt Hajdúszoboszló (rangsorban harmadik), Bük (rangsor szerint ötödik), Sárvár, Eger és Sopron jelenik meg (sorban a 8-9 és 10-ik rangsorhelyen).

A belföldi és a külföldi vendégek által eltöltött idő szempontjából egyaránt Budapest vezeti a rangsort, de a további települési sorrend máshogy alakul a belföldi és a külföldi vendégéjszakák gyakoriságai szerint. A belföldiek által leglátogatottabb település Budapest után Hajdúszoboszló volt 2015-ben, míg a külföldiek Hévízt részesítették ebben az előnyben. A belföldiek által leglátogatottabb Balaton térségi település Siófok, ezt rangsorban követi Zalakaros, Hévíz és Balatonfüred. A külföldiek Budapest és Hévíz után alapvetően a kiemelt fürdővárosokat keresték, Bük, Hajdúszoboszló és Sárvár sorrendben, de ezeket követően Balatonfüred, majd Siófok következik a sorban. A tízes toplistán sorrendben még Győr, Eger és Szeged szerepel. Összességében Budapest után a legkiemeltebb fürdőtelepülések, illetve a természetes vízparttal rendelkező közvetlen Balaton parti települések a legnépszerűbbek a turisták körében.

Nyilvánvaló, hogy a vendégkör megjelenése az adott településekre nem véletlen összefüggésben áll a rendelkezésre álló szállásférőhely kapacitással. A Balaton térségében az országosan jellemzőhöz képest tovább fejleszthető és fejlesztendő, de alapvetően jól kiépült turisztikai infrastruktúra fogadja a vendégeket. 2015 évi adatok szerint 547 regisztrált kereskedelmi szálláshely (szálloda, panzió, közösségi szálláshely, üdülőház és kemping) található az üdülőkörzetben, ez az országos gyakoriság mintegy hatoda. Országosan a legmagasabb arányt a panziók képviselik, az üdülőkörzeten belül azonban a szállodák alkotják a relatív többséget.

Kereskedelmi szálláshelyek gyakoriságjellemzői országosan és a Balaton üdülőterületén

vf_07

A Balaton üdülőterületén az országosnál jellemzőbb mértékű az üdülőházak és a kempingek jelenléte is, országos összehasonlításban a panziókon kívül csak a közösségi szálláshelyek gyakoriságaránya magasabb a balatoni értéknél.
A szállodák többségét országosan és a Balaton térségében is a háromcsillagosnál alacsonyabb minősítésű szogáltatóhelyek alkotják.

A Balaton térségében regisztrált 190 szálloda közül 28 három, 26 négy, és egy szálloda ötcsillagos, ezek együttesen a szállodák 29%át fedik le. Az összes további, egy-, és kétcsillagos, illetve minősítéskategória nélküli szálloda aránya meghaladja az összes kereskedelmi szálloda 70 %-át.

Országosan ez az érték alacsonyabb, mivel a három-, a négy és az ötcsillagos szállodák együttes aránya a szállodákon belül 36,5 %, azaz a háromnál alacsonyabb minősítésű, vagy kategória nélküli szállodák együttes aránya 63,5 %-os arányon alakult 2015-ben.

A férőhelykapacitások alakulása 2014 összehasonlítása szerint 2015-ben országos és Balaton üdülőkörzeti szinten is bővült. A bővülés országos értéke +0,8 %, a Balatonál +0,7 %. Országosan a kempingférőhelyek kapacitása gyengült 2015-ben az előző évihez képest, minden más tekintetben bővülés tapasztalható.

A Balaton térségében a szállodák, valamint az üdülőházak éls a közösségi szálláshelyek férőhelykapacitásai is szűkültek az előző, 2014 évihez képest, viszont a szállodák kategóriáján belül a négycsillagos szolgáltatást nyújtó szállodák férőhelykapacitása +5,8 %-al magasabb volt 2015-ben, mint az azt megelőző évben. Országosan ebben az esetben a bővülés mértéke +8,1 %, Balaton térségi szintet meghaladó.

Összességében a Balaton üdülőterületén azonosítható a magyarországi kereskedelmi szállásférőhelyek mintegy harmada (32,8 %). Ezzel párhuzamban a vendégek közel hatoda (15,1 %) az összes regisztrált kereskedelmi vendégéjszaka ötödét (19,6 %) tölti a magyar tengernél. 2015 év során a belföldi vendégkör 22 %-át, a belföldi vendégéjszakák 25,8 %-át, illetve a külföldi vendégek 7,5 %-át, és a külföldi vendégéjszakák 13,5 %-át regisztrálták a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. A Balaton térségi kereskedelmi szálláshelyek átlagosan 45,1 %-os, ezen belül a szállodák 49,7%-os állandó szobakapacitás-kihasználtsággal üzemeltek 2015-ben.

A Központi Statisztikai Hivatal 2016 évi adataiból nyomon követhető módon a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi mutatói 2016 első hét hónapjában az éves adatokkal párhuzamosan mozgó trenderedményeket jeleznek.

Januártól júliusig országosan mintegy 15 és félmillió vendégéjszakát és 6,1 millió vendéget regisztráltak, az átlagos tartózkodási idő 2,48 vendégéjszaka. 2016 első hét hónapjában a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén több mint hárommillió (3.056.109) vendégéjszakát és csaknem egymillió vendéget jegyeztek, ami az átlagos tartózkodási időt tekintve 3,19 vendégéjszakának felel meg. Az éves adatoktól való eltérés országosan és üdülőkörzeti szinten is minimális.

A vendégek és a vendégéjszakák számának alakulása az előző, 2015 év azonos időszakát tekintve 2016-ban is nagyon hasonló, az év elejétől az év közepe fele haladva növekvő forgalmat rajzol. A növekedési görbe a belföldi forgalom élénkülésével hajlik exponenciális ívbe, a külföldi vendégforgalom növekedési üteme kevésbé radikális.

Vendégek számának alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 2015 és 2016 azonos időszakában

vf_08

A kereskedelmi szálláshelyek vendég és a vendégéjszaka forgalmában 2016 március és április között kismértékű mérséklődés mutatható ki, az előző évben ugyanekkor töretlen növekedés volt tapasztalható.

Vendégéjszakák számának alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 2015 és 2016 azonos időszakában

vf_09

Az előző év azonos időszakával összehasonlítva a szállásdíjak alakulása nem különbözik lényegesen. A szobaátlagárak az év elején jelentősen mérséklődnek mindkét évben, majd a vendégforgalmi főszezon felé haladva jelentős áremelkedés figyelhető meg.

Szállásdíjak alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 2015 és 2016 azonos időszakában

vf_10

A REVPAR adatok vonatkozásában mindkét évben világosan körvonalazódik a nyári főszezon dominanciája. A szoba és férőhely kapacitás kihasználtság görbéi jól igazodnak a szállásdíjak változásaihoz, tavasszal és ősszel nagyobb a kapacitás kihasználtság adatok tekintetében a változékonyság, a legalacsonyabb értékek mindig az év elején, télen jelentkeznek, a legmagasabbak forgalmi súlypontok szerint várható módon július-augusztusban.

Szoba és férőhely kapacitás kihasználtság alakulása

vf_11

A megfigyelt adatok alapján térségi szinten a Balaton üdülőterülete továbbra is az egyik legdominánsabb vendégvonzó desztináció az országban.