Tragikumba hajlik a badacsonyi Tátika felújítása? (Építész Fórum)

Callmeyer Ferenc egyik legismertebb alkotása, ráadásul olyan későmodern emlék, amelyet a helyén kezelve műemlékké is nyilvánítottak. Mégis, a Tátika csonkja hónapok óta romlik, miután a felújítás kivitelezése leállt. Várható-e egy újabb, Virág Csaba OMFB kikötő épületéhez hasonlatos tragédia? – teszi fel a kérdést az Építész Fórum írása. 

(Fotó: Brüll Károly, BBB Badacsonytomaj Facebook csoport)

 

A szocializmus konszolidációs politikájának köszönhető, hogy az Építésügyi Minisztérium elindíthatta a Balatoni Regionális Tervet az ´50-es évek végén, és amelynek egyik legproduktívabb eredménye lett a badacsonytomaji kikötő turisztikai fellendítése. Ennek volt az egyik épített eredménye a 2020-ban elhunyt Callmeyer Ferenc egyik legismertebb alkotása is, az 1962-ben átadott Tátika étterem épülete. A merész és modern tömegalakítás mélyen valahol a népi építészet világából táplálkozott, és értékét még a későmodern esztétika ellenzői is nehezen cáfolják, 2011-ben ráadásul műemlék is lett.

A badacsonytomaji önkormányzat közbeszerzést írt ki a felújítás kivitelezésére, miután egy évvel ezelőtt a tervezési közbeszerzést megnyerte az ABC Group Ingatlan Fejlesztő és Üzemeltető Kft., míg az alsó bazársorra és annak a környező területére vonatkozó megújítást a Masszi Építész Iroda Kft. nyerte el.

Mint az Domján Éva és Wéber József építész az Építész Fórummal közölte, a fenn említett közbeszerzés előtt elindítottak már egy korábbi közebeszerzési eljárást is. Annak programjának kidolgozására a KÖZTI Zrt-t kérték fel, Tima Zoltán és Domján Éva építészek vezetésével. E kidolgozott program adta alapját a kiírt közbeszerzésnek, amelyre a legjobb ajánlatot a Wéber Építésziroda tette, ám a közbeszerzési eljárást szabálytalannak minősítve végül nyertesként mégsem hirdették őket ki. Az új programot később a Masszi Építész Iroda állította össze, hogy kiírhassanak egy újabb közbeszerzést. Ennek lett a nyertese végül az ABC Group.

A kivitelezési közbeszerzés nyertes ajánlattevőjeként ezt követően aztán az Sz-L Bau Kft. jött ki végül és a dolgok így a kezdeti bonyodalmak után bíztatónak tűntek, a beruházás leírása szerint ugyanis a Tátika felújítását rendezvénytérnek szánták, valamint Tourinform irodának adott volna otthont egy kiállítás berendezésével együtt, mindemellett cél volt magának a későmodern formának a tiszteletteljes felújítása is.

Az épületet másfél évvel ezelőtt át kellett volna adni, ám a tavaly novemberi bontások befejezése után az épület árva csonkja magára maradt. Egy badacsonytomaji facebook csoportban megjelent bejegyzés szerint a kivitelező valójában csak a bontás lezajlása után szembesült azzal, hogy az épület kialakítása, szerkezete nem egyezik a kiviteli terveken tapasztaltakkal. Így viszont az általuk aláírt szerződés szerinti megvalósítás nem lehetséges, a műszaki ellenőr pedig helyet adott a terv- és szerződésmódosítás igényének. Sajnálatos módon azonban a vezető építész, Stachó Balázs elhunyt, és ekkor már nem tudott a módosításokban segíteni, a kivitelező ezért maga eszközölt műszaki változtatásokat, csakhogy ezzel párhuzamosan a megrendelő önkormányzat is bevont egy irodát a tervmódosításhoz.

„A műszaki tartalom tisztázatlansága miatt, a bejelentett költségcsökkentő javaslatokból adódóan a megvalósításhoz szükséges anyagokat (a kivitelező) nem tudja megrendelni. A kivitelező április 8-án írt levelére május 6-dátummal válaszolt a polgármester úr. A levél szerint a kiviteli tervek ajánlattételkor teljeskörűen rendelkezésre álltak a kivitelező részére. A tervdokumentáció kapcsán felmerült kérdések, a rendelkezésre bocsátott tervek szakmai vizsgálata nem a megrendelő feladata. Az épület feltárása során valóban szükségessé vált a tervek kiegészítése, de ez csak részletterveket érint. A tervek műszaki szükségességéből történő módosítása nem akadályozta az anyagok beszerzését.

A megrendelő nem fogadja el a vállalkozói díj tekintetében felmerülő többlet igényt, a kivitelező az anyagok megrendelését kellő időben nem tette meg. A teljesítési határidő alól kimentés kizárólag a módosított épületrész tekintetében merülhet fel. A megrendelő felhívja a kivitelező figyelmét, hogy a vállalt határidők nem teljesítése a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban rögzített szankciók érvényesítésével jár. A kivitelező véleménye szerint a levél jogi álláspontokat tartalmaz, amelyek hibás műszaki alapokon nyugszanak. A kivitelező tudomása szerint május 13-ig a dokumentumok komplettírozása és a módosításból adódó, az építési munkákhoz elengedhetetlen engedélyek beszerzése nem állnak rendelkezésre.”

-olvasható a bejegyzésben.

Annyi legalább bizonyos, hogy a Tátikát nem a szándékos teljes tönkretétel fenyegeti, nem jut Virág Csaba OMFB kikötő épülete sorsára. Sokkal inkább egy fejlesztés tragikumba hajló tervezés-kivitelezés történetébe zuhant bele. Bár az ügy megoldásra vár, attól függetlenül az állagmegóvó intézkedéseket biztosítani kéne a csupasz szerkezeten, mert a magára hagyott struktúra állapota egyre csak romlik.

Lebontották az “OMFB” ikonikus épületét Balatonfüreden (epiteszforum.hu)