Továbbra sem látni tisztán a horvát hajóvezetői engedélyek ügyében (onlinebalaton.hu)

Az elmúlt években több vitát kavart, hogy elfogadható-e a hatóság által a horvátországi ICC hajóvezetői engedély a magyar vizeken, így például a Balatonon. A porthole.hu hivatalos állásfoglalást kért és kapott ezzel kapcsolatban. A weboldalon közzétett vízirendészeti tájékoztatás szerint a horvát vizsgát igazoló dokumentumot csak abban az esetben fogadják el magyar vizeken, ha annak tulajdonosa hivatalos okmányokkal igazolja, hogy életvitelszerűen Horvátországban él. A portál olvasói között azonban akad, akinek kétségei vannak ennek jogszerűségével kapcsolatban.

Évek óta nehéz tisztán látni a Horvátországban szerzett hajóvezetői engedélyek ügyében Magyarországon. Olcsósága és a gyorsan elvégezhető tanfolyam, illetve vizsga miatt többen is a határon túl megszerzett jogosítványt részesítik előnyben. Csakhogy a hazai vizeken történő elfogadását illetően a mai napig eltérően alkalmazzák az erre vonatkozó szabályokat.

Íme, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság hivatalos tájékoztatása, melyet a porthole.hu oldalnak küldött kérdéseikre.

„A képesítéssel kapcsolatos jogszabály a más államban szerzett képesítések elfog adhatóságáról az alábbiak szerint rendelkezik: 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 9. §(1) EGT államban szerzett hajózási képesítés a magyar víziúton és magyar lobogó alatt közlekedő hajón külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, ha vonalvizsgához kötött képesítés esetén annak tulajdonosa az adott vízi útszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik. (2) Harmadik államban szerzett képesítés elismerése nemzetközi szerződés, külön jogszabály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik. Magyarország és Horvátország között (a Horvátországnak az EU-hoz történő csatlakozása előtt kiállított) horvát képesítésekről – melyeket nem az ENSZ EGB 40. számú határozatában foglaltak szerint állítottak ki – 2006-ban egyetértési nyilatkozat született. Ez alapján a Horváth Köztársaság illetékes hatósága által kiállított képesítő okmánnyal rendelkező horvát állampolgárságú személy jogosult legfeljebb 20 méter hosszúságú kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetésére Magyarország meghatározott belvizein. Az egyezményt a 012/TAJ/2006. számú Hajósoknak Szóló Tájékoztatóban tették közzé.

Az EGT államban szerzett nemzetközi képesítések elfogadhatóságáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott 06/TAJ/2016. Számú (2016. 06. 29-én megjelent) Hajósoknak Szóló Tájékoztató ad iránymutatást. Magyar állampolgárságú személy harmadik állam által kiállított képesítéssel annak honosítása után közlekedhet.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a 06/TAJ/2016. iránymutatását szem előtt tartva jár el, vagyis a rendőrjárőr csak abban az esetben fogadhatja el a külföldi képesítést, ha annak tulajdonosa a kiállító állam állampolgára (is, pl. kettős állampolgárság esetén), vagy rezidense (az adott államban életvitelszerűen tartózkodik), és ezt a helyszínen igazolni tudja. Hatóságunknál horvát okmánnyal kapcsolatban szabálysértési ügyben nem volt bírósági eljárás” -írta a portálnak a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság.

A porthole.hu-n e témában megjelent írás utáni hozzászólásokban többen megkérdőjelezik azt, hogy a vízirendészet valóban törvényes keretek között jár-e el, amikor nem fogadja el, illetve feltételekhez köti a horvát hajóvezetői engedélyek elfogadását.

“A Balatoni rendészet is csúsztat, oda írták, hogy a Horvátország EU csatlakozása előtt kiállított engedélyek esetében kell (melyeket NEM az ensz. egb. 40-ese szerint állítottak ki). /Horvátország NEM harmadik ország már!/ Az állampolgárság szóló hivatkozás (amit a 06/TAJ/2016.-ban hivatkoznak) nincs benne az angol nyelvű ICC rendeletben, így az csak kitaláció. Egyébként is az a ICC kiállításához írják szükségesnek az állampolgárságot, az hogy most milyen állampolgár, rezidens vagy nem befolyásolja. Ha van ICC-d, akkor már nem vizsgálhatnák a rezidensséget/állampolgárságot” -írja az egyik hozzászóló.

Mások állítják, hogy ha a vízirendőrök szabálysértésként könyvelik is el a vitatott eseteket, a bíróság szerint a magyar hatóság köteles elfogadni ezeket a jogosítványokat:

“Nem fogadják el, de ha perre viszi az illető, akkor vesztenek, ugyanis a horvát belvízi jogosítvány ugyanúgy érvényes, mint bármelyik eu-s jogosítvány… tehát el kell fogadniuk. Több per lezajlott és a bíróság kimondta, hogy a magyar hatóság köteles elfogadni magyar belvízen bármely eu-s tagállam belvízi jogosítványát függetlenül attól, hogy a jogosítvány tulajdonosa milyen állampolgárságú.”

Úgy tűnik tehát, a kérdés tehát továbbra is kérdés marad: bárki jogszerűen használhatja-e a horvát hajózási engedélyt például a Balatonon, illetve jogszerűen jár-e el a hatóság, amikor feltételekhez köti annak elfogadását.