Tematikus online fórumokat szervez a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény felhatalmazása alapján, igazodva az előttünk álló, 2021-2027 közötti Európai Uniós programozási ciklusra történő felkészülés feladataihoz, a 2020-as évben zajlik a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata és újratervezése. E folyamat státuszáról a feladat ellátásáért felelős Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. rendszeresen beszámol a Balaton Fejlesztési Tanács ülésein. 

A térség hosszútávú fejlesztési koncepciójának 2020. májusi elfogadását követően jelenleg a Stratégiai és Operatív Program tervezése zajlik, melynek koordinációs feladatait a Kormány részéről Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya látja el. A fejlesztési dokumentumok tervezése a Főosztály által megküldött útmutatóhoz illeszkedve történik, ennek értelmében előreláthatólag a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. decemberi ülésén terjesztjük elő a Stratégiai és Operatív Program első változatát.

Annak érdekében a 2021-2027 közötti Stratégiai és Operatív Program egy a térségi fejlesztési igényeket integráló, valós szükségleteket és célokat megjelenítő, a Kormány számára befogadható programdokumentum legyen, a partnerségi tervezés jegyében tematikus online fórumokat szerveznek szakmai szervezeteknek 2020 októberében.

Az online fórumokon a tervek szerint a felkért előadók és hozzászólók mellett a szakpolitika képviselői valamint a térségi szereplők is kifejthetik álláspontjukat, fókuszálva a Balaton fejlesztésével kapcsolatos aspektusokra.

Az egyeztetések a következő témában lesznek megtartva:

  • Környezetvédelem és energetika
  • Területfejlesztés – vidékfejlesztés
  • Gazdaságfejlesztés és turizmus
  • Humán erőforrás fejlesztés