Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv társadalmasítása – szeptember 9-én terítéken a Balaton!

Hogyan lesz elegendő és megfelelő minőségű víz Magyarországon? Ezzel a kérdéssel foglakozik immár a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3), amely 2022-2027 közötti vízgazdálkodási intézkedési programot tartalmazza. Szeptember 9-én online fórumokon a Balaton kerül terítékre.

A VGT3 Vitaanyag írásbeli véleményezésének végleges időpontja 2021. szeptember 15. A publikálás óta eltelt időszak alatt is rendkívül sok vélemény érkezett, de a társadalom bevonásának részeként, a véleményezési lehetőség bővítéseként tematikus és területi fórumokat szerveznek. 

A tematikus fórumokon lehetőség nyílik a társadalom és az érdekelt felek további tájékoztatására, vélemények, javaslatok megvitatására – írja az Országos Vízügyi Főigazgatóság a tájékoztatójában.

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása. A hazai jogrendbe átültetett VKI azt tűzte ki célul, hogy felszíni és felszín alatti vizeinket jó állapotba hozzuk 2015-ig és a jó állapotot megőrizzük.

Mivel bőven maradt még tennivaló ezen céldátum után is az érintett tagországokban, a munka folyik tovább. A kitűzött célok nem változtak; a vizek jó állapotát a lehetséges eszközökkel 2027-ig kell elérni. A VKI alapján a célok elérése érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT) kell készíteni, amelyet hat évente felül kell vizsgálni. Hazánk jelenleg a harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3) véglegesítésén dolgozik. Ebben a munkafázisban is nagy szükség van arra, hogy a tervben leírt, vizeinkkel kapcsolatos tényeket, mérési-számítási eredményeket a társadalom érdekelt tagjai, gazdálkodók, vízhasználók, kutatóintézetek, környezetvédelmi szervezetek megismerhessék és megfogalmazhassák kérdéseiket, javaslataikat.

De hol, mikor és hogyan ismerheti meg az érdeklődő a felszíni és felszín alatti vizeink állapotát, teheti fel a célok elérése érdekében tervezett intézkedésekkel kapcsolatos kérdéseit, vagy épp fogalmazhat meg javaslatokat szakértőként és laikusként egyaránt? A https://vizeink.hu/ honlapon 2021. szeptember 15-éig van lehetőség a VGT3 vitaanyagának véleményezésére, ezzel egy időben az Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezésében hamarosan induló online fórumsorozat keretében kívánunk még nagyobb teret biztosítani a társadalmi egyeztetésre.

Magyarország négy részvízgyűjtőjének (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) bemutatására külön eseményeket terveztek.. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel összhangban készülő árvízkockázat-kezelési (ÁKK) tervek fórumán az ottani tervek eredményeit megismerni szándékozókat várjuk tartalmas párbeszédre.

A rendezvénysorozattal kapcsolatos további szakmai, technikai információk a https://vizeink.hu/online-tarsadalmasitas/ érhetők el.

 

A Balaton 2021. szeptember 9-én lesz terítéken:

. 09.00-12.00 BALATON RVGT részvízgyűjtő területi fórum – Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási terve VGT területi
 

13.00-16.00

 

BALATON ÁKK területi fórum – Magyarország Árvízkockázat Kezelési Tervei első felülvizsgálatának társadalmi konzultációja

 

ÁKK területi

 

A részvétel az online fórumokon, illetve a fórumok témáihoz előzetes kérdés, észrevétel beküldése ingyenes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációhoz kattintson ide!

A részvételhez szükséges technikai információkat regisztráció és bejelentkezés után az egyes fórumok dokumentumai között találja meg!

Vegyen részt Ön is az egyeztetésen, fogalmazza meg kérdéseit, mondja el véleményét! Vizeink állapota, védelme, megőrzése és a mindezeket érintő változások környezetünk és jövőnk kulcskérdései!