Rejtőző kiskastélyok a Balaton északi partján 2. – Ranolder kastély (likebalaton.hu)

Hívhatjuk őket villáknak vagy kastélyoknak, mindenképpen az építészet olyan kis kincseiről van szó, amelyek története sok érdekességet rejt. Ne hatalmas uradalmi épületeket képzeljünk el, ahol egykor szolgasereg leste a gazdák minden kívánságát. Az épületek némelyike nincs tökéletes állapotban, némelyikben laknak, van amelyik üresen áll, műemlék vagy éppen egy múzeumnak ad otthont. A csopaki szőlőhegy oldalában álló Ranolder kastély mára sokat veszített egykori pompájából. 

Fotó: Szűcs Ildikó


A hatalmas villát Ranolder János veszprémi püspök építtette 1861-ben Szentirmay József tervei alapján. A romantikus-neogót stílusú épület oromzatán valaha magyar szentek szobrai álltak, amelyeket az 1945-ös orosz megszállás során ledöntöttek, és azóta sem derült ki hová kerültek a darabjai.

Ranolder János adakozásáról volt ismert, a tudós és mecénás hírében álló püspök Veszprémben kórházat, zárdát, és iskolát is építtetett. Miatta lett ismert nemzetközi szinten a csopaki bor, mert felismerte a bortermelés jövőjét egyes dunántúli helyeken, így Csopakon, Badacsonyban és a Somló hegyen is szőlőket telepíttetett. Szőlőoltványokat ajándékozott a földműveseknek, ezzel népszerűsítve a szőlőtermesztést.

“Mindezen nyaralók fejedelme gyanánt tűnik fel a Csopakon Ranolder János veszprémi püspöknek mintegy három év előtt emelt pompás nyaralója. Rápillantván, azonnal észreveszszük, hogy a magas főpap műízlése számos utazása által nem mindennapivá lőn. Ezen épület által építészetünk, s az egész vidék ízlésének fejlődéséhez, a művészek pártolásához, de leginkább a szegénységgel küzdő népség fölsegélyezéséhez kívánt hozzájárulni.

E főúri nyaralóban azonban a kényelmen kívül vallásra buzdító jelvényekkel is találkozunk. Czimer gyanánt homlokzatán arany kereszt ragyog. Hazánk sz. királyainak, védasszonyának, a magas birtokos védszentje, s a tűzvészben segélyező sz. bajnok, végre mindenféle őrzőangyalok fehérkő szobrai intik a szemlélőt, hogy az ember nemcsak e hon és föld lakója, hanem hogy égfelé emelkedik a mi jövendőnk, s hogy erről még élvezeteink közepett sem szabad megfeledkeznünk.

A cikk folytatása további fotókkal itt található.