Régóta vízimentő-, vízirendészeti bázist terveznek az obszervatórium melletti telekre

Régi közcélú terv valósulhatna meg a siófoki obszervatórium melletti kis telek állami kisajátításával, hiszen a Balaton közbiztonságáért felelős testület már több mint tíz évvel ezelőtt egy mentésirányítási központot javasolt oda, vízimentési, vízirendészeti célú kishajó kikötővel. Az igény máig nem veszített aktualitásából, miközben a nevezett telken, az obszervatórium szoros közelében ötszintes ház megépítésére kapott engedélyt egy beruházócég. Emiatt többen állami beavatkozást sürgetnek. 

 

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava? 

Mint emlékezetes, sok cikk született a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) több mint egy évtizede napvilágot látott vízbiztonsági programjáról, amelynek jelmondata volt, hogy „Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava”. Ebben már szerepelt egy Balatoni Vízi Életmentő Központ létrehozásának terve, a siófoki obszervatórium melletti telekre tervezve a bázist, az obszervatóriummal  történő együttműködésre is építve.

 

Ma is égetően szükség lenne egy szolgálati kiskikötőre

A kis telek státusza – amely valaha a MOL strandja volt, majd némi kerülővel magántulajdonba került – a tervek ellenére nem változott, bár kormányzati szinten is foglalkoztak a témával.

A hat évvel ezelőtt megszületett Balatoni Komplex Vízbiztonsági Programban ismét szerepelt a cél. A továbbgondolás szerint az obszervatórium melletti kis telken egy életmentő és vízimentő oktatóbázist létrehozása volt a cél, a balatoni vízirendészet szolgálati kikötőjének kialakításával. Ez utóbbira ma is égető szükség lenne, hiszen a vízirendészet jelenlegi kikötési helyéről, amely a siófoki kikötő Sió torkolatánál található, 4 perc veszteséggel lehet elérni a nyílt vizet. A vízirendészeti rendőrkapitányság épületétől, sőt a rendőrőrs pontonjáról sem látható át a nyílt víz, míg az obszervatórium melletti telekhez tervezett kishajó kikötőből azonnal a nyílt vízre lehetne jutni, és a keleti medence legnagyobb része áttekinthető.

A kiskikötő létrehozásának azért is kulcsszerepe lenne, mivel a Balatonon a siófoki kikötőhöz található legközelebb kórház, vagyis innen lehet leghamarabb kórházba juttatni a bajba jutottakat. Akkori ismereteik szerint bátran számolhattak egy mentési-, rendészeti célú kishajó kikötő tervével a BM tulajdonában lévő parti rész felhasználásával, illetve az OMSZ objektumával szomszédos vízparti terület mentésképzési- oktatási célú használatával mivel az érintett területek besorolása, hasznosítási lehetőségeinek jogi környezete ezt lehetővé tette volna.

 

Mindenki támogatta a terveket, mégsem lett belőle semmi

Ezeket a terveket minden újabb koncepció, így a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési Koncepciója, majd Stratégiai Programja, továbbá az Operatív Programja is tartalmazta. Érdemi lépés még nem történt a megvalósításukért, azon túl, hogy a telektulajdonos építési terveit kezdetben sikerült megakadályozni az obszervatórium védelme érdekében. A telken volt két védett hársfa, amit 2016 tavaszán kivágtak, elhárítva ezzel az engedély kiadásának egy fontos gátját.

2016-ban már komoly egyeztetések folytak az érintett tárcák között a probléma megoldására, kormány-előterjesztés tervezet is született, és az illetékes agrártárca eltökélten nyilatkozott arról, hogyha kell jogszabályt is módosítanak a siófoki obszervatórium zavartalan működése érdekében. Ezt a régió vízbiztonsága érdekében együttműködő szervezeteket is összefogó Közbiztonsági Testület is támogatta.

A beruházók az elmúlt két évben mindent megtettek azért, hogy építésjogi szempontból minden jogszabálynak megfelelő építési tervet nyújtsanak be, amire ki kell adni az engedélyt.

Így juthatott el a történet odáig, hogy ha a két hete kiadott építési engedély ellen senki nem emelt tegnapig kifogást, vagy az állam nem lép közbe, napokon belül megkezdődhet egy ötszintes ház felhúzása az obszervatóriumtól 13-16 méterre.

 

Amikor még hallatta az OMSZ a hangját

Az elmúlt hetekben sok mindenki – szövetségek, atomfizikus, polgármester, vízimentő – felszólalt az építkezés ellen, miközben a legérintettebb szervezet, az agrártárca fennhatósága alatt lévő, a siófoki meteorológia állomást működtető Országos Meteorológiai Szolgálat hallgatott.

Amikor még hallatta a hangját, akkor így foglalta össze a siófoki obszervatórium jelentőségét a döntéshozók felé: „..az Obszervatórium az utolsó olyan megmaradt tudományos létesítmény, amely a Balaton mellett, a tó meteorológiai és hidrológiai rendszerének megfigyelését és elemzését végzi a nap 24 órájában. Az Obszervatóriumban működik a balatoni viharjelzés központja. Az Obszervatóriumból a legalapvetőbb katasztrófavédelmi és életvédelmi feladatokat látnak el egy országos hálózat dunántúli központjaként. Az Obszervatórium része a Meteorológiai Világszervezet (WMO) mérőhálózatának. A mérések, amelyeket 1956-tól folyamatosan ezen a területen végeztek, egyedülállóan homogén adatsort alkotnak a Balaton éghajlatát, időjárását és az éghajlatváltozást illetően. A tervezett beépítéssel az Obszervatórium dél-nyugati irányból beépítetté válna…”

 

A közbiztonsági főtanácsos is bízik a kormány közbelépésébe

Jamrik Péter a BFT közbiztonsági tanácsosa ezzel kapcsolatban a hirbalaton.hu-nak a következőt nyilatkozta:

„A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2013 óta foglalkozik a kérdéssel. Számos fórumon hallatta a hangját az együttműködő vízbiztonsági szervezetek által oly régóta áhított és szakmai szempontból megalapozott közös fejlesztésének elindításáért.  Ebben közös elvi állásponton voltak a vízirendészet, a vízimentés, a meteorológia és a katasztrófavédelem illetékes szakértői, vezetői. A cél továbbra sem változott. A Testület támogatta azt az kormányzati elképzelést is, hogy a telek tulajdonosa értékarányos csere telket, vagy kártalanítást kapjon. Mindkét oldal számos szakértőt sorakoztatott fel szempontjai alátámasztására. Az azonban elvitathatatlan, hogy a siófoki obszervatórium méltán híres szakembergárdájának kezéből egy olyan eszközt csavarna ki a mérési körülmények megváltoztatása, amelyet mással pótolni nehéz és kockázatos lenne. Abban bízunk, hogy a Kormány – amely az utóbbi években számos esetben bebizonyította, hogy képes gyors és hatékony döntéseket hozni – most is megérti szándékaink társadalmi fontosságát és közbelép.”