Infrastruktúra

Kommunális infrastruktúra

A BKÜ kommunális infrastruktúrája rendezett összképet mutat. Minden település rendelkezik közüzemi vízellátással, amivel párhuzamban a gázvezeték-hálózat kiépítettsége is gyakorlatilag teljesnek mondható, ezzel együtt a kommunális szennyvízkezelés kérdése egyelőre csak részlegesen megoldott.
A közüzemi ivóvíz-hálózatba és a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, párhuzamban a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hosszával és az elvezetett szennyvíz mennyiségével tízéves periódusban emelkedő tendenciában mozog, ami a közműolló szűkülését jelenti.

1. ábra
A közműolló változása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 1994 és 2013 között

infrastruktura-1

A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége az Üdülőkörzet településein 2009 óta folyamatosan csökken, 2013-ban 68 109 tonna, a 2009-es értékhez képest ez 26,8%-os csökkenést jelent. A tó és környezetének megóvása szempontjából különös jelentőséggel bír, hogy a keletkezett szennyvíz nagyrészt tisztításra kerül, amivel párhuzamban a szelektíven gyűjtött hulladék aránya a kiemelt térségek, üdülőkörzetek közül mára a BKÜ-ben a legjelentősebb.

2. ábra
A lakosságtól elszállított települési összes szilárd hulladék, valamint a szelektíven elszállított hulladék mennyiségének alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

infrastruktura-2