Német támogatást kapott Hévíz a reformáció ünneplésére (zaol.hu)

A Német Evangélikus Egyház a reformáció emlékévével kapcsolatos hévízi rendezvények és kiadványok költségeinek fedezetére négyezer eurós támogatást nyújtott Hévíznek.

 

A reformáció 500 éves évfordulóját a hévízi református gyülekezet, a németajkú evangélikus gyülekezet, valamint az önkormányzat közösen ünnepli idén a város által szervezett nagyszabású programsorozattal. Nyitányként májusban konferenciát tartottak, valamint kiállítást nyitottak a múzeumban.

A Német Evangélikus Egyház támogatásáról szóló jelképes csekket Papp Gábor polgármester és Kepli József János alpolgármester vette át dr. Heiderose Gärtner-Schulztól, a hévízi németajkú evangélikus gyülekezet lelkipásztorától, valamint Dieter Bögeltől, a református templom gondnokától.

– Nagy szeretettel és megköszönve vettük át az anyagi támogatást, mert nagyon örülünk neki, hogy a német evangélikus gyülekezet tagjai is aktív résztvevői hétköznapjainknak és ünnepeinknek – fogalmazott Papp Gábor.

A reformáció 500 éves évfordulóját egy október végi közös istentisztelettel is megünneplik, a templomkertben pedig emléktáblát avatnak és elültetik Luther Márton almafáját.