Negyedik alkalommal indul a falu- és tanyagondnoki alapképzés Zalában

2024. március 4-én vette kezdetét Zalában a falu- és tanyagondnokok idei alapképzése. A megnyitón Dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Az oktatásra 21 falugondnokot jelentett be a munkáltatója a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél. Az intézet ezen jelentkezéseket továbbítja a területileg illetékes vármegyei önkormányzat felé. Minden falugondnoknak a jogviszonya létesítését követő egy éven belül kell eredményesen elvégeznie ezen alapképzést, hogy munkakörében tovább foglalkoztatható legyen.

A képzés idén is 4 héten keresztül zajlik, azonban a településvezetők igényéhez igazodva nem folyamatosan, hanem szünetekkel megszakítva, hogy a helyi feladatellátás a tanfolyam ideje alatt is rugalmasan megoldható legyen.  A résztvevőknek utolsó képzési napon kell leadniuk záródolgozataikat, amelynek szóbeli megvédésre 2024. május 16-án kerül sor egy háromtagú – a szakminisztérium, a szociálpolitikai intézet és a vármegyei önkormányzat által delegált személyekből álló – bizottság előtt – közölte a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal.

A képzés során elméleti és gyakorlati ismeretek átadására kerül sor, hogy azok hozzájáruljanak a magas színvonalú feladatellátáshoz. A falugondnokok a munkavégzésükhöz kapcsolódó intézmények és szakterületek vezetői, valamint az önkormányzati hivatal munkatársai részéről olyan előadásokat hallhatnak, amelyekkel ismereteiket rendszerezni, hatékonyan alkalmazni tudják. A szakminisztérium által jóváhagyott oktatási program keretében megjelölt tématerületek áttekintésével a hallgatók a falugondnoki munka során felmerülő élethelyzetekkel találkoznak, amelyeket munkájuk során is eredményesen képesek lesznek kezelni.

Áttekintést kapnak a szociális munka és a segítő foglalkozás kihívásairól, emellett terepgyakorlaton vesznek részt négy zalai községben – Csatárban, Szilvágyon, Szentgyörgyvölgyön és Zalaszentgyörgyön – a helyi polgármester, falugondnok, senior falugondnok és a képzés gyakorlatvezetője, Pácsonyi Imre koordinálásával. Emellett kommunikációs és szakmai önismereti tréning és a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság közreműködésével vezetéstechnikai gyakorlat járul hozzá ismereteik és készségeik bővítéséhez. Intézménylátogatások során a Civil Központban, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályán, valamint a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban tekintik át ezen szervezetek falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó szolgáltatásait.

A képzésben idén is közreműködik a Zala Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi, Családtámogatási és Egészségbiztosítási, Népegészségügyi, Agrárügyi, valamint Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya. Előadóként felkérésre került a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság, az Országos Mentőszolgálat, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Részt vesz az oktatásban a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, a Zalai Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nemzeti Művelődési Intézet. Valamennyi előadó szakterületének a falugondnoki tevékenységek szempontjából legrelevánsabb szegmenséről nyújt tájékoztatást, biztosítva a lehetőséget a felmerülő kérdések, problémák megválaszolására. A képzés keretében a megyeszékhely fejlesztéseiről Dr. Vadvári Tibor alpolgármester ad tájékoztatást.

A vármegyei önkormányzat továbbra is kiemelt felelősséggel végzi alapképzési feladatát, hiszem a falugondnok az a személy, aki munkájával közvetlenül képes javítani a vidéki lakosság életkörülményeit, szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

Zala vármegyében 2024. január 1-jén 208 szolgálat rendelkezett működési engedéllyel.

Ebből 196 falugondnoki, 12 tanyagondnoki szolgálat.

207 önkormányzati fenntartású, 1 pedig társulás, de a települési önkormányzatok között is több szolgálat illetékességi területe terjed ki a székhelyen kívüli további településre, településekre.

A vármegye 258 települése közül közel 220 településen teljesít szolgálatot falu-, vagy tanyagondnok.