Megváltozott a hulladékgazdálkodási rendelet a Dél-Balatonon (fonyod.hu)

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás és a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közösen elkészítették a szolgáltatási területükön érintett önkormányzatok részére azt az új, egységes hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelettervezetet, mely összhangban van a hatályos hulladékról szóló törvénnyel,továbbá melyet elkészítése során többször egyeztettek a Somogy Megyei Kormányhivatallal és mások mellett Fonyód önkormányzatával.

Az ingatlan tulajdonosok könnyebb felkészülése érdekében az új rendelet csak 2022. január 1-től lép hatályba. A jövőben az ingatlan használó köteles szabvány gyűjtőedényt beszerezni a vegyes települési hulladék gyűjtéséhez, továbbá a gyűjtőedényre köteles a szolgáltató által rendszeresített edénymatricát felragasztani.

A rendelet értelmében a szelektív hulladékot csak gyűjtőedényben vagy feliratos zsákban lehet kihelyezni mennyiségi korlátozás nélkül. Fonyódon csak barna színű gyűjtőedényben vagy a szolgáltató által forgalmazott biológiailag lebomló, feliratos zsákban lehet majd kihelyezni a zöldhulladékot mennyiségi korlátozás nélkül. A nyesedéket kötegelni kell maximum 1 méteres méretben. A nem megfelelően kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra! A közterület-felügyelet ellenőrzi a szabálytalanul kihelyezett hulladékot.

Egyértelműen meghatározásra került, hogy a lomtalanítást csak a természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe. Pontosan meghatározásra kerültek a lom hulladék körébe tartozó hulladékok is. A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is az NHKV Zrt. jogosult, a díjak nem emelkednek. Azon ingatlan tulajdonosok, akik még nem rendelkeznek merev falú gyűjtőedénnyel, bármelyik kereskedelmi üzletben, vagy a Pelso – KOM Kft. ügyfélszolgálatán vásárolhatnak.

A rendelet tervezet – összhangban a törvényi szabályozással- kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal segíti a település tisztaság fenntartását.

A rendelet módosításának célja a Pelso-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakításának elősegítése volt – áll Fonyód Város Önkormányzatának honlapján megjelent közleményben.