Megkezdődik a Fonyód-Buzsák-Csisztapuszta kerékpárút fejlesztése

A projekt célja egy települési és településközi kerékpáros hálózat kialakítása Fonyód – Buzsák-Csisztapuszta (Csisztafürdő) között. A létesítmény célja elsősorban a foglalkoztatási célú mobilitás elősegítése városon belül és települések között egyaránt. Fonyód jelentős mértékű foglalkoztatási kapacitást biztosít a térségben, továbbá Buzsák-Csisztapuszta (Csisztafürdő), szintén foglalkoztatást biztosító fogadó területe kerül most közvetlenül összekapcsolásra, a munkaerő áramlása a települések között kétirányú – közölte Fonyód Város Önkormányzata. 

A létesítmény Fonyódon belül csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz, így a körút mentén található településekhez is közvetlen összeköttetést jelent, emiatt a nyári turisztikai szezonban várhatóan jelentős mértékű kerékpáros turisztikai igényeket is kielégít, valamint szezonhosszabbító hatása is lényeges. A déli szakaszon megvalósuló beruházás költsége nettó 91 948 235,- Ft + ÁFA, amelyet kivitelezőként a Colas Út Zrt. bonyolít le.

Fonyód város fenntartható települési közlekedésfejlesztése program 2016-ban indult a TOP-3.1.1-16 kormányzati támogatási felhívás alapján. Fonyód Város Önkormányzata és a DDRFÜ megbízásából készültek azon pályázati tervek, amely a Fonyód és Buzsák- Csisztapuszta településeket összekötő kerékpárútról és Fonyód településen további kerékpárutak fejlesztéséről szóltak. 2019. évben részletes kerékpárút engedélyezési terveket készültek, részben módosított nyomvonalon, amelyben figyelembe vették az ingatlanhasználatokat, az altalajviszonyokat és a természeti értékeket.

Az M7 feletti felüljárótól északra a fejlesztés a meglévő út felhasználásával már elkészült 2022-ben, és az M7 feletti felüljárótól délre pedig részben a meglévő burkolatlan út fejlesztését, részben attól nyugatra történő nyomvonal kiépítést tűztek ki célul. A meglévő út javításával, a burkolatlan útszakasz fejlesztésével és új útszakasz építésével kerül kialakításra a kerékpáros közlekedési infrastruktúra. A tavaly megvalósult, az M7-es autópálya feletti felüljárótól Fonyódig terjedő szakaszt „északi szakasz”-nak nevezzük. A fejlesztéshez kapcsolódó Fonyód „belterületi” (Turul utca – Fő utca – Kupavezér utca kereszteződésénél kezdődő) szakasz fejlesztések engedélyezési tervei szintén külön tervdokumentációban készültek el.

A mostani tervállapot olyan kerékpározható mezőgazdasági közút átépítési és felújítási tervként készült el, amely nyomvonalában a lehető legnagyobb mértékben megtartja a meglévő utat, annak elsősorban megerősítésére és fejlesztésére törekszik, továbbá a „Mezőgazdasági utak tervezése” előírás alapján nyomvonal- korrekciókat tartalmaz az előírt 30 km/h tervezési sebesség kifejthetősége érdekében. A meglévő út – és így a tervezett út is – az M7 autópályától délre eső szakaszán magántelkeket, és nem közlekedési övezetű, mezőgazdasági művelés alatti földrészleteket is érint, emiatt a fejlesztés déli szakasza építési engedély köteles. Az út építésére közlekedési építési engedélyt kellett beszerezni.

Az út tervezett osztálya az e-UT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezése útügyi műszaki előírás alapján: bekötőút, egy forgalmi sáv, 3,50m burkolt sávszélesség, 1,5 (1,25)m padkaszélesség, tervezési sebesség 30 km/h. A településközi út kategóriájára ajánlott kettő forgalmi sávos út fejlesztésére sajnos ez a támogatási konstrukció nem adott lehetőséget. A kitérők alkalmazásával kiépülő kétirányú út azonban így is nagy előnyére lesz mindkét érintett településnek. Az úgynevezett déli szakasz az autópálya építéshez épített 6-8m széles ideiglenes útalap felhasználásával készítendő.

A Csisztai kerékpárút megépülése Buzsáknak és Fonyódnak egyaránt fontos. – szögezte le Hidvégi József Fonyód polgármestere.

„A két település lakóinak több mint harminc éves álma, hogy megépüljön a településeket összekötő, mintegy öt kilométeres kerékpározható útszakasz. Az autópálya megépülésekor volt erre a legnagyobb lehetőség, hiszen akkor egy kilométeres szakasz megépült, amit folytatni kellett volna 2-3 kilométerrel mindkét irányba. Ez akkor sajnos nem történt meg. Útfelújítási pályázatok nem álltak az önkormányzatok rendelkezésére, míg 2016-ban kerékpárút építésére nyílt lehetőség pályázni. Ez az út ez egyben gát is, amely a vízegyensúly megtartását biztosítja a keleti és a nyugati medence között. Eredetileg ennek nyugati oldalán, de külön nyomvonalon terveztük a kerékpárút megépítését, ez azonban a környezetvédelmi hatóság miatt nem valósulhatott meg, csak a jelenlegi nyomvonalon. A kivitelezést szakaszoltuk, most az autópályától délre lévő szakasz megépítése kezdődik meg.”

A déli szakasz a meglévő útalapra, terepszinthez illesztett 3,50m széles útpálya, kétoldali 1,5-1,5m széles padkával valósul meg. A déli szakaszon a régi ideiglenes útalap fejlesztését teherbíró szilárd burkolatúra tervezték meg. Korábban egyrétegű aszfaltozást is kapott az út, amely azonban mára nagyrészt tönkrement. A burkolat maradványait nem kell lemarni, azonban arra kiegyenlítő zúzalék nem készítendő, hanem a kétrétegű tervezett aszfaltburkolatot kell ráépíteni. Az útburkolat mellett 20 cm vastag zúzalék padka épül. Az utak melletti zöldfelületet az építés után helyre fogják állítani tereprendezéssel.

A Csisztai kerékpárút megépülése Buzsák és Fonyód között egy régi álom megvalósulása. – mondta Kara Lajos Buzsák polgármestere.

„Buzsákon már most érződik az a forgalom, ami a munkába járók forgalmából adódik Fonyód irányába, hiszen Marcaliból már levágják az utat, nem kerülnek Lengyeltótinak. Buzsákon keresztül mennek Fonyódra annak ellenére, hogy jelenleg van egy kis zúzalékos út. Én úgy gondolom, hogy még nagyobb növekedést tapasztalunk majd, még nagyobb terhelést kap az út, amint elkészül az új szakasza a kerékpárútnak és a közöshasználatú gépjármű útnak. Volt egy nagy cél, hogy ez a kerékpárút összekapcsolódik a balatoni bringakörúttal. Nyilván a bringakörúttal nemcsak Fonyódnak és a bringásoknak, hanem a belső somogyi településeknek is lehetőség nyílott arra, hogy kijöjjenek a Balatonra vagy a Balatonról bejöjjenek és megnézzék a turisták a népi értékeket a néphagyományokat Buzsákon.”

A Mezőgazdasági utak tervezése szabvány szerint a tervezett utat az úgynevezett 10 tonnás egységtengely 50.000 db áthaladására tervezték, ami az „A5” osztályú, legmagasabb mezőgazdasági út kategória. A 10 tonnás tengelyterhelés a legtöbb hazai jármű tengelyterhelését magába foglalja, és a 40 tonna össztömegű járművek tengelyterhelése ennek megfelel.

A déli szakasz megépülésével Fonyódról jó minőségű kerékpárúton közvetlenül elérhetővé válik Csisztafürdő, amely a beruházás legfontosabb célkitűzése volt.