Megemlékezés Balatonszőlősön (honvedelem.hu)

A balatonszőlősi katolikus templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából rendeztek szentmisét az elmúlt hétvégén. A rendezvényen az MH Altiszti Akadémia katonái is részt vettek.

Az ünnepi szentmisét Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke tartotta. Ezt követően a templom mellett gyűltek össze az emlékezők, akiket elsőként Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka köszöntött. „Fontosak nekünk az évfordulók, az emlékek, azért, hogy mit adunk át a jövendő generáció altisztjeinek. A templom kiváló kapocs, amit az elmúlt történelmi idők altisztjei hagytak ránk. Nagyon jó érzésekkel vagyunk itt a 75. évfordulón. Külön köszönet illeti Balatonszőlős lakóit, akik megőrizték nekünk a múltat, az altiszti emlékeket. Semmilyen történelmi vihar nem verte le ezeket, hiszen a falunak ezek az emlékek az értékei” – mondta.

Mórocz László, Balatonszőlős polgármestere ünnepi beszédében személyes emlékeit és kötődését emelte ki a templommal kapcsolatban. „A templom egy meghatározó épület. Mai szóhasználattal azt mondhatjuk, hogy a jutasiaktól »közösségi teret« kapott a község. Ezért hálásak vagyunk” – fogalmazott.

Dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjele a második világháborús világháborús ismeretlen katona a templom falán elhelyezett, Török Richárd szobrászművész által készített szobrát áldotta meg. Mihályi Jeromos, a balatonszőlősi katolikus közösség lelkipásztora pedig a szobor készítőjének édesanyját köszöntötte virágcsokorral.

Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri főtanácsadója a templom megépítésének történetét emelte ki. Elmondta: a templom megépítésének gondolata akkor született, amikor 1941 őszén a Jutasi Altisztképző Intézet egyik százada egy gyakorlat során Balatonszőlősön volt elszállásolva. A felsorakozott század díszmenete közben egy helyi idős asszony lépett oda vitéz Markóczy János vezérőrnagyhoz, majd így szólt: „Szép, szép ez a parádé, tiszt úr, de sajnos nekünk nincs katolikus templomunk!” Markóczy vezérőrnagy azonnal döntött: a település templomát megépítteti. A terveket Horváth Andor százados készítette, a „kivitelezési munka” Kürti László őrmester vezetésével zajlott. 1942-re felépült a templom.

Az MH Altiszti Akadémia évek óta figyelmet fordít a hagyományteremtésre és hagyományápolásra. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy minden honvéd altiszjelölt képzése során legalább egyszer ellátogat a balatonszőlősi katolikus templomhoz, amelyet a jutasi elődök keze munkája fémjelez. Emellett a korábbi Jutasi Altisztképző Intézetet is felkeresik, hiszen az épület jelenleg a Veszprém Megyei Irattárnak ad otthont.