Mecénás a művelődéstörténetben (Keszthelyi TV)

Dr. Cséby Géza irodalomtörténész újonnan megjelent gróf Festetics György művelődéstörténeti munkásságáról írt könyvét a Balaton Színházban mutatták be. A Keszthelyi Helikon című kötet bemutatóján a jelen volt Dr. Festetics György is.

 A  435 oldalas kötetet a verseiről, publicisztikai munkáiról, fordításairól ismert  keszthelyi szerző, Cséby Géza a város 770 éves jubileumára fejezte be.  A könyv, egy tanulmány kísérletet tesz arra, hogy az eddig nem publikált dokumentumok alapján elhelyezze gróf Festetics György személyét a magyar művelődéstörténetben két évtizedes gyűjtőmunkát igényelt. A horvát gyökerű család tagjának munkássága sokrétű volt, feldolgozása nem egy kötet megírásának gondolatával vette kezdetét. A szerző doktori munkájának megírásakor dolgozta fel a mecénás életét, majd bővítette ki a művelődéstörténetben betöltött szerepével. A kötet újabb adalékkal bővíti ki az eddig megjelent dolgozatok konklúzióit, világítja meg a Dunántúl egyik leggazdagabb arisztokratájának kultúrát támogató tevékenységét. Azok a fejezetek kerülnek részletesen kibontásra  életéből melyek ismeretlenek vagy kevésbé ismertek a magyar  művelődés és irodalomtörténetben.

A feudális mecénás, akiről a vélemény ugyanolyan felemás volt mint a kor melyben élt, könyörtelenül behajtotta a neki járó adókat, azonban a magyar oktatásért és művelődésért, a gazdaság modernizálásáért pénzt áldozott. A Bécsben élő  leszármazott  Dr. Festetics György is, aki  reformkor és a felvilágosodás határán élő elődeinek kiváló, szerepvállalását nagyra tartja. Örömmel nyugtázza, hogy a család erőfeszítéseit, mecénási szellemiségét elismerik ma is.

A Keszthelyi Helikon című kötet, melyből megismerheti az olvasó a rendkívüli elmével megáldott arisztokrata  izgalmas személyét, munkásságát,  három nagyobb egységből áll. Közel kétszáz képpel, illusztrációval mutatja be a Festeticseket, azok alkotásait. Festetics György kultúra,iskola és kultúrateremtő erőfeszítéseit, mecénási tevékenységét  és szellemiségét, mely ma is elevenen él azokban a városokban amelyekben ezen értékek  általa megteremtődtek.