Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködési projekt

Az EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívás alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása volt annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

(Fotó: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal)

Az általános célok mellett konkrét indikátorokat is megfogalmazott a felhívás: 2018. január 31-én megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum, mely az elmúlt három évben hatszor ülésezett. A tagságot többek között a helyi önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szervezetek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal, fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képviselői mellett a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó meghívott volt az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője. A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyermekek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot” valamint a „Romák és mélyszegénységben élők felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködések feltérképezése, és a Fórum számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt. A munkacsoportok a projektidőszak során tizenkétszer üléseztek.

A projekt keretén belül 12 közösségi együttműködést erősítő rendezvényt is sikerült megtartani. A rendezvények a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódóan kerültek megszervezésre széles körű, az adott témában érintett lakossági bevonással. A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását szolgálták, mint az életvezetési tanácsadás, családi életvitelre nevelés, adósságkezelési tanácsadás, pénzügyi integráció. A projekt munkatársai igyekeztek az egész megyét lefedni, így Zalaegerszeg mellett Nagykanizsán, Letenyén, Sármelléken, Lentiben, Zalaszabarban, Keszthelyen és Csapiban is tartottak rendezvényt.

A projektidőszakban két szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzés megszervezését is vállalta a projektdagazda. A képzéseken a Zala Megyei Önkormányzat munkatársai vettek részt. A tréningeken a résztvevők szakképzett tréner segítségével megismerkedtek különböző konfliktuskezelési módszerekkel, hátrányos helyzetű csoportok jellemzőivel, szituációs játékokon keresztül próbálták ki a megfelelő technikákat és élték át a kirekesztettség érzését. Az érzékenyítő, szervezetfejlesztő képzések célja a szervezeti működés hatékonyabbá tétele volt, emellett a korszerű közszolgáltatás nyújtását is támogatják.