Közleményt adott ki a balatonvilágosi Club Aliga fejlesztője

“A Club Aliga a jövőben is nyitva áll majd az érdeklődők előtt, az üdülőterület kapcsán nem kell lezárásoktól tartani” – írja közleményében a hajdani pártüdülő jelentős részét tulajdonló, ismert vállalkozói körök érdekeltségébe került PRO-MOT Hungária Kft. Az alábbi sajtóközleményt a szombaton a Club Aliga bejáratánál tervezett, közös ellenzéki sajtótájékoztató előtt, pénteken küldték szét, tisztázandó félreértéseket.

 

Alább változtatás nélkül közöljük a PRO-MOT Hungária Kft. szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleményének teljes szövegét: 

“A Club Aliga fejlesztésének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítása kapcsán a hazai médiában több olyan cikk is megjelent az elmúlt hetekben, amelyek – részben a helyi civil szervezetek narratíváját megjelenítve – számos téves, vagy félrevezető információt tartalmaznak a Club Aliga fejlesztésével kapcsolatban.

A PRO-MOT Hungária Kft. az alábbiakban kívánja tisztázni a Club Aliga fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket.

A ma Club Aliga néven ismert üdülőközpont 1902 óta egy magánkézben lévő üdülőtelep volt, egészen addig, amíg a II. Világháborút követően megkezdődött a területen lévő ingatlanok kisajátítása, amelynek eredményeként a „fürdőterületet” zárttá nyilvánították. A rendszerváltozást követően egészen 2006-ig az üdülő állami tulajdonban volt, ekkor, a még külföldi befektető tulajdonában álló PRO-MOT Hungária Kft. a terület egy részén tulajdonjogot, illetve a további részeken vagyonkezelői jogot szerzett a Magyar Állammal kötött vagyonkezelői szerződés alapján.

Ekkor kötött szerződést a korábbi vezetőség a Balatonvilágosi Község Önkormányzatával is, ami az akkori cégvezetés által elképzelt fejlesztésekhez kapcsolódóan került megkötésre. Ezen időszak alatt semmilyen fejlesztés nem valósult meg a területen, a fokozatosan romló állapotú ingatlanok és az elburjánzó zöldnövényzet erodálta a terület szépségét. Ezt követően 2018-ban a korábbi tulajdonos a PRO-MOT Hungária Kft. értékesítését határozta el, melynek eredményeképpen 2019-ben került ismét hazai befektetők kezébe a Club Aliga az Appeninn Nyrt. és befektetőtársa révén.

Az Appeninn Nyrt. komoly potenciált látott a terület fejlesztésében, ezért már eleve a felújítás és a fejlesztés szándékával, valamint egy komplex üdülőközpont kialakításának tervével, közvetetten, társbefektetővel együtt vásárolta meg az üdülőközpontot. A célja az volt, hogy egy hosszú távú projekt keretében megújítsa a területet, hogy a Club Aliga a Balaton egyik legkedveltebb turisztikai célpontjává válhasson és a hosszú évek óta leromlott és elhanyagolt terület végre megújulhasson.

A 2019. év minden szempontból a lehetőségek, adottságok felmérésének, és a rövid távú fejlesztések tervezésének éve volt, amely nyomán a PRO-MOT Hungária Kft. feltárta és beazonosította mindazon szegmenseket, amelyek mentén rövid, illetve hosszú távon fejleszteni szeretne.

Ennek első lépéseként 2019. év végén megkezdődött a terület részleges rehabilitációja, a használaton kívüli és életveszélyessé vált épületek lebontásával és a terület minőségének feljavításával, valamint a zöld területek rendezése (fák ápolása, invazív fajoktól történő megszabadítása) az előzetes kertészeti felmérés és tervek szerint. A strand területe és a vízpart is jelentős fejlesztésre szorult, tekintettel az elmúlt években elmulasztott fejlesztésekre, karbantartásokra. 2020. év első felében számos olyan – az idő rövidsége ellenére – könnyen kivitelezhető, látványos és az ide látogatók érdekeit szolgáló fejlesztés ment végbe a területen, amelyre hosszú évek óta nem volt példa. Így az idei szezonra megújult a játszótér, a strand, valamint a strand büfé, megtörtént a sétány újra térkövezése.

A PRO-MOT Kft. ezt a területet is természetesen tovább kívánja fejleszteni, amely ezáltal az ide látogatók számára egy minőségibb strandolási, sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítana, mely mind a helyi lakosok mind az ide látogatók érdekeit szolgálja.

A Club Aliga hosszútávú fejlesztésének szerves részét képezi a kikötő területének fejlesztése és egy hotel építése a Társaság tulajdonában álló területen. A fejlesztésekkel kapcsolatos konkrét elképzeléseknek megfelelő tervezés azonban jelenleg is folyamatban van és – a híresztelésekkel ellentétben – a PRO-MOT Kft. nem tervezett és nem is tervez szállodát építeni a „közparkba”.

Annak ellenére azonban, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos tervek véglegesítése jelenleg is folyamatban van, mind a Kft., mind a közvetett tulajdonos Appeninn Nyrt. a lehetőségeihez mérten az Önkormányzat, illetve általa a lakosság folyamatos és a lehető legszéleskörűbb tájékoztatására törekszik, akár közvetlenül az Önkormányzat számára nyújtott tájékoztatással, akár az Appeninn Nyrt. által közzétett nyilvános, bárki számára hozzáférhető tájékoztatásaival.

Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az Appeninn Nyrt. a tőzsdén jegyzett társaság, az Appeninn Nyrt. és a PRO-MOT Hungária Kft. is csak kellően pontos és konkrét információkat oszthat meg, illetve kíván megosztani, ellenkező esetben a kommunikáció – tekintettel a beruházás volumenére – alkalmas lehet a befektetők megtévesztésére, ezáltal a piaci manipulációra is, amelyet tilt a jogszabály. Emellett hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Kft. Balatonvilágos Község Önkormányzatával áll szerződéses jogviszonyban, így a fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetéseket is az Önkormányzattal folytatja, illetve jogosult kizárólagosan folytatni.

Ami a hírekben többször is megjelent tulajdoni viszonyok kérdését illeti, szükséges rámutatni, hogy a vagyonkezelt területek tulajdonosa a Magyar Állam, így kizárólagosan a Magyar Állam jogosult a tulajdoni viszonyokat érintő döntést meghozni – így különösen a területeknek az Önkormányzat számára történő értékesítése tekintetében –, valamint azzal kapcsolatban megállapodásokat megkötni. Rendszerint felvetődik továbbá a hírekben, illetve a közösségi médiában, hogy a Kft. a Club Aliga egyes területeit le kívánja zárni. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Club Aliga strandjának teljes területe – beleértve a strand közvetlen parti területeit továbbá a kikötő észak-keleti mólószárát – nem lesz elzárva se a helyi közösség, se az idelátogatók elől, az ezzel kapcsolatos híresztelések és találgatások valótlanok. Ezen kívül a strandot a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok térítésmentesen használhatják, szemben az Önkormányzat által fenntartott stranddal, amelyet a „helybéli fürdőzők” is csak a Club Aligával megegyező díj megfizetése ellenében vehetnek csak igénybe.

A fentiek mellett számos civil-, főiskolai és sportszövetségi esemény kap ingyenesen lehetőséget arra, hogy rendezvényeket tartson a területen, valamint értelmi sérült gyerekeket gondozó szervezeteket is támogatunk, hogy a gyerekek is élvezhessék a balatoni nyár örömeit.

A PRO-MOT Hungária Kft.-nek meggyőződése, hogy a megújuló Club Aliga számos előnnyel bír a helyiek számára. A környék gazdasága számára értékteremtő lesz az új üdülőközpont. A PRO-MOT Hungária Kft. a község támogatása céljából tette át 2020-ban a székhelyét Balatonvilágosra.

A helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó befizetésével a helyi gazdaságot támogatjuk, valamint a fejlesztések nyomán számottevően megnőhet a turistaforgalom is a térségben, amely szintén a helyi kisvállalkozásoknak kedvez, és számos új munkahelyet is teremt. A településen várhatóan a PRO-MOT Hungária Kft. lesz a legnagyobb munkaadó, és a tervezett beruházás is egyedülálló volument jelent az Önkormányzat életében.

A PRO-MOT Hungária Kft. bízik benne, hogy a munkálatok előrehaladtával mind a helyi közösségek, mind pedig a szélesebb közvélemény számára is bebizonyosodik, hogy ez a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás nem csak a Club Aliga megújulását jelenti majd, de a helyi közösségek, és az üdülő vendégek megelégedésére is fog szolgálni.

Budapest, 2020. augusztus 21.

FELHÍVÁS! A nyilatkozat kiragadott részleteinek felhasználása a PRO-MOT Kft. előzetes engedélyéhez kötött, míg a nyilatkozat teljes tartalma változtatás nélkül szabadon idézhető, átvehető, hivatkozható, közzé tehető.”